Stort beslag när polisen granskade postflödet i Hallsberg

By on 12 juni, 2024
Arkivbild

Vid en riktad insats mot postgången i Hallsberg togs 372 beslag av narkotika, narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat och vapen.

 Totalt 372 beslag blev resultatet av den insats som polisen nyligen genomförde i Hallsberg i samverkan med Postnord. De illegala försändelserna innehöll narkotika som amfetamin, cannabis och ecstasy, narkotikaklassade läkemedel som Benzo och Tramadol samt olika typer av dopingpreparat.

– Vi har däribland tre grova narkotikabrott, ett grovt dopingbrott men också ett beslag av ett 3d-printat vapen kunde göras. På många sätt har det här tidigare varit som en okontrollerad väg för att distribuera olagliga varor men inte nu längre, säger Jens Hedenborg som är lokalpolisområdeschef i Hallsberg.

Över 50 procent av alla försändelser som kontrollerades innehöll illegala preparat eller varor, av alla beslagtagna försändelser så innehöll över 80 procent narkotika i olika former.

– Sen är det ju så att det här gäller beslag på en postterminal som visserligen ligger i Hallsberg men anmälningarna gäller personer som finns spridda i hela landet, förklarar Jens Hedenborg.

Förhindra brott och försvåra distributionen

Att beslagta och utreda bland annat narkotikabrott genom försändelser i postgången är inte den enda anledningen att polisen genomför den här typen av insatser.

– Det handlar lika mycket om att fungera som en brottsförebyggande åtgärd för att undvika att andra brott begås men också försvåra för den här typen av kriminell aktivitet fortsättningsvis, förklarar Jens Hedenborg.

Vid den här insatsen har polisen valt att skicka med ett brev riktat till mottagaren – om att hen misstänks för brott.

– Vi ser det som en förebyggande insats där vi informerar om att vi arbetar på det här viset. Det ska inte vara en okontrollerad väg för illegala försändelser. Även de brev som inte visade sig innehålla något olagligt vid kontrollen fick ett medskickat brev om varför polisen har öppnat och paketerat om försändelsen, säger Jens Hedenborg.

Polisens målsättning är att fler illegala försändelser i postflödet ska beslagtas och såväl köparna, men framförallt säljarna ska utredas och lagföras.

– Vi har bara börjat vårt arbete med att på detta sätt försvåra för säljare och köpare som valt att använda postgången för narkotikadistribution. Upptäcktsrisken framåt kommer att öka markant. Vi kommer naturligtvis se över hur vi mer regelbundet kan jobba med den här typen av kontroller, avslutar Jens Hedenborg.

Hallsberg
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login