Stort blodbehov när planerad sjukvård återupptas

By on 18 augusti, 2020

Tack vare lojala blodgivare har blodlagren i Sverige generellt varit stabila under sommaren. Nu när många regioner återupptar sjukvård som fått vänta behövs mycket blod. Både nya och vana blodgivare välkomnas. 

Utan blodgivare är vår moderna sjukvård omöjlig att bedriva. Blod behövs bland annat vid operationer, cancerbehandlingar, till kroniskt sjuka och vid förlossningar. Under coronapandemins första fas ställdes mycket planerad vård in. Nu när framflyttade operationer och annan sjukvård återupptas förväntas blodåtgången öka under en period.

”För att patienternas blodbehov ska kunna tillgodoses behöver blodlagren fyllas på, så både vana och nya blodgivare välkomnas att besöka oss nu i augusti”, säger Mia Kvist, medicinskt ansvarig läkare vid Blodcentralen i Region Stockholm.

Behovet av blod är allra störst i storstadsregionerna, dit patienter remitteras för specialistvård på universitetssjukhusen.

Blodlagerstatus 18 aug:

Region Blodbehov
Skåne Stort behov av A+ och O-, även påfyllning av O+ och A- behövs.
Göteborg Påfyllning behövs av alla blodgrupper
Stockholm Påfyllning behövs av alla blodgrupper
Östergötland Stabilt blodlager, men fortsatt påfyllnad behövs.
Örebro Stabilt blodlager, men fortsatt påfyllnad behövs.
Uppsala Stabilt blodlager, men fortsatt påfyllnad behövs.
Västerbotten Påfyllning behövs av A+/- och O+/-.

I Sveriges sjukvård behövs en påse blod i minuten, dygnet runt, året om. Eftersom blod bara kan lagras i 6 veckor är det viktigt att ha en jämn ström av blodgivare. En enskild händelse, som en operation eller olycka där det uppstår omfattande blödning kan snabbt påverka blodlagret.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa: GeBlod

You must be logged in to post a comment Login