Stort intresse för bidrag mot sexuella trakasserier

By on 16 december, 2018

Totalt får 47 organisationer del av bidraget på 20 miljoner kronor som ska användas till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbete mot sexuella trakasserier i skolan. Skolverket har nu granskat ansökningarna och beslutat hur mycket pengar respektive organisation får.

– Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar i skolan. Därför är det bra att organisationerna kan erbjuda skolorna ytterligare stöd i arbetet med de här viktiga frågorna, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Kompetensutveckling inom skolan
Statsbidraget för arbetet mot sexuella trakasserier i skolan har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017. Bidraget vänder sig till självständiga och demokratiskt uppbyggda organisationer som erbjuder kompetensutveckling inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling. Organisationerna som har beviljats bidrag kommer att erbjuda föreläsningar och workshops men också arbete med praktiska övningar och kortare filmer inom sex- och samlevnadsundervisning och sexuella trakasserier. – Insatserna bör komma igång så snart som möjligt. Därför är en förutsättning för att få del av bidraget att organisationerna har gedigen erfarenhet av kompetensutveckling inom jämställdhet, jämlikhet och sexualitetsfrågor, säger Johanna Freed.

Bidraget översökt
Av 57 ansökningar uppfyllde 47 organisationer kraven för bidraget och har beviljats pengar. Dessa organisationer har tillsammans sökt bidrag för drygt 31 miljoner kronor. Skolverket har 20 miljoner kronor att fördela. Det innebär att de sökta beloppen har sänkts proportionerligt så att varje organisation får 44 procent av summan de har sökt. Bidragen betalas ut i december 2018 och får användas till och med den 30 juni 2019.

Beviljade anslag Örebro – Örebro Rättighetscenter – 28 059 kronor

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login