Stort intresse för djurfrågor hos riksdagskandidaterna

By on 19 augusti, 2022
Bild: Djurens Rätt

Djurens Rätt presenterar idag vilka kandidater från riksdagspartierna som är djurvänliga. Detta för att underlätta för väljare som vill personrösta för djurens bästa under riksdagsvalet den 11 september. Kandidaterna sorteras både på partitillhörighet och på valkrets.

I riksdagsvalet kan alla röstberättigade personer rösta på ett parti, men det är även möjligt att personrösta på en av partiets kandidater som kandiderar till riksdagen från den egna valkretsen.

Djurens Rätt har bjudit in riksdagspartierna till att låta de fem översta kandidaterna för varje parti i respektive valkrets att svara på en enkät om deras intresse för att driva djurskyddsfrågor om de blir invalda i riksdagen. Kandidaterna fick svara på frågan ”Kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd?” Därtill kunde de kryssa i vilka av åtta av Djurens Rätt utvalda prioriterade frågor de kommer att ställa sig bakom om de blir valda.

208 personer har besvarat enkäten, varav 203 kvalificerade sig som djurvänliga kandidater. Samtliga partier och valkretsar finns representerade bland svaren.

Stort intresse för riksdagens djurskyddsforum

Över 70 procent av de svarande har tackat ja till att bli inbjudna till riksdagens djurskyddsforum om de bli valda. Djurskyddsforum är ett nätverk av riksdagsledamöter med särskilt intresse för djurpolitiska frågor.

– Det är glädjande att så många av riksdagskandidaterna visar ett stort intresse för att verka för djuren under kommande mandatperiod. Jag hoppas att de som tar plats i riksdagen efter valet kommer att hålla fast vid detta och fatta viktiga beslut för djuren, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Frågorna som de svarande riksdagskandidaterna var mest intresserade av att verka för rörde att öka de statliga anslagen för utveckling av alternativa metoder samt att ta fram en handlingsplan för utfasning av djurförsök. Det svalaste intresset hos kandidaterna är att verka för en minskad köttkonsumtion.

– Att halvera köttkonsumtionen är den absolut största förutsättningen för att kunna stärka djurskyddet. Det är oroande att en så stor andel av kandidaterna inte har högre ambitioner gällande de miljontals djur som årligen föds upp i djurfabriker i Sverige, avslutar Camilla Bergvall.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Djurens Rätt

You must be logged in to post a comment Login