Stort intresse för verksamhetsområdet Palmbohult

By on 2 februari, 2022
Kommnade verksamhetsområde Palmbohult.
Foto: Business Region Örebro.

Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort. 17 av 60 intresserade företag inom service, lager, tillverkning, kontor med flera, kommer nu att etablera sig i området. Samtidigt genereras runt 1 400 arbetstillfällen i området, både befintliga tjänster med även helt nya.

Palmbohult kommer bli Örebros nya verksamhetsområde på runt 50 hektar med ett av Sveriges bästa lägen längs E18/E20. Markanvisningen och urvalsprocessen för vilka som ska etablera sig på området är nu klart.

– Det har varit en stor och snabb etableringstakt av företag i Örebro under många år och det är glädjande att nu kunna tilldela 17 etableringar i Palmbohult. Genom nya etableringar och växande företag så genereras många arbetstillfällen som är en väsentlig del av hela Örebros utveckling och av logistisknäringen, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Det känns fantastiskt att det var ett så stort intresse för marken vid Palmbohult. Det tyder på att näringslivet och företagen mår bra, och vågar göra den här satsningen. Nu kan vi erbjuda 17 företag mark för nyetableringar, många av dem i väldigt bra skyltläge. Det är glädjande både för företagen och Örebro kommun, säger Linda Larsson (C) vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Att så många företag väljer att etablera sig i Örebro är ett kvitto på att vi är en attraktiv kommun för företag att investera och för människor att leva, bo och arbeta, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Det är en mix av större och mindre etableringar som kommer verka i Palmbohult. Vi har fokuserat mycket på att få till många attraktiva arbetstillfällen i urvalsprocessen. Många av företagen är lokala men en del kommer utifrån och etablerar sig i Örebro för första gången, säger Elias Chabe, exploateringsingenjör verksamheter.

Preliminär byggstart i området sker under 2022. Vilka företag som kommer att etablera sig i Palmbohult presenteras på: orebro.se/byggorebro

Palmbohult kommer bli Örebros nya verksamhetsområde på runt 50 hektar med ett av Sveriges bästa lägen längs E18/E20. Markanvisningen och urvalsprocessen för vilka som ska etablera sig på området är nu klart.

– Det har varit en stor och snabb etableringstakt av företag i Örebro under många år och det är glädjande att nu kunna tilldela 17 etableringar i Palmbohult. Genom nya etableringar och växande företag så genereras många arbetstillfällen som är en väsentlig del av hela Örebros utveckling och av logistisknäringen, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Det känns fantastiskt att det var ett så stort intresse för marken vid Palmbohult. Det tyder på att näringslivet och företagen mår bra, och vågar göra den här satsningen. Nu kan vi erbjuda 17 företag mark för nyetableringar, många av dem i väldigt bra skyltläge. Det är glädjande både för företagen och Örebro kommun, säger Linda Larsson (C) vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Att så många företag väljer att etablera sig i Örebro är ett kvitto på att vi är en attraktiv kommun för företag att investera och för människor att leva, bo och arbeta, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Det är en mix av större och mindre etableringar som kommer verka i Palmbohult. Vi har fokuserat mycket på att få till många attraktiva arbetstillfällen i urvalsprocessen. Många av företagen är lokala men en del kommer utifrån och etablerar sig i Örebro för första gången, säger Elias Chabe, exploateringsingenjör verksamheter.

Preliminär byggstart i området sker under 2022. Vilka företag som kommer att etablera sig i Palmbohult presenteras på: orebro.se/byggorebro

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login