Stort lönegap mellan manliga och kvinnliga akademiker

By on 9 mars, 2021

Kvinnliga akademiker tjänar betydligt mindre än sina manliga kollegor. Störst är skillnaden hos ekonomer där männen i snitt får 7 200 kronor mer i lön i månaden. Det visar ny lönestatistik från fackförbundet Akavia.

Lönegapet mellan manliga och kvinnliga akademiker är fortsatt stort. Det visar en lönekartläggning från Akavia som organiserar ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, it-akademiker och kommunikatörer.

Det så kallade rålönegapet, som inte tar hänsyn till strukturella skillnader som till exempel sektor och ålder, visar att kvinnliga akademiker i snitt får 5 600 kronor mindre i lön än sina manliga gelikar. Största gapet råder bland ekonomer (7 200 kr) och jurister (5 500 kr).

– Det är helt oacceptabelt. Fungerande lönesamtal samt kända och könsneutrala lönekriterier är ett måste om vi ska få bukt med problemet, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Även justerat för strukturella faktorer är de könsrelaterade skillnaderna stora visar förbundets undersökning. För medlemmarna totalt är lönedifferensen 7 procent – till männens fördel.

– Löneskillnaderna måste bli en strategisk fråga för företagsledningarna och genomsyra allt arbete med lön. Vi fackliga organisationer behöver samtidigt bli bättre på att stötta våra kvinnliga medlemmar genom rådgivning och lönestatistik.

Fakta: Akavias kartläggning bygger på svar från 46 623 medlemmar på förbundets löneenkät. Enkäten genomfördes från oktober 2020 till januari 2021. Rålönegapet är skillnaden mellan männens medianlön och kvinnors medianlön. Justerade löneskillnader är skillnaden mellan män och kvinnors medianlön när man tar hänsyn till sektor, befattning och ålder.

Löneskillnader (medianlöner)

  Alla medlem. Ekonomer Jurister  Samhälls-vetare  Personal-vetare It-akademiker Kommunika-törer 
Man  51 600  55 000  52 000  47 000  48 000  50 000  41 720
Kvinna  46 000  47 800  46 500  43 300  43 000  48 000  40 600
Rålöne-gapet  5600  7 200  5 500  3 700  5 000  2 000  1 120
Justerad löne-skillnad  -7%  -9%  -6%  -4%  -8%  -4%  -2%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Akavia

You must be logged in to post a comment Login