Stort mörkertal kopplat till whiplashskador

Av på 19 april, 2021

I en rapport om trafikolyckor som publiceras av Svensk Försäkring, uppmärksammas att merparten av skadade i trafikolyckor får nackskador – så kallade whiplashskador. I den offentliga statistiken om vägtrafikolyckor är de nackskadade betydligt färre, och risken finns att problemet har underskattats.

Den vanligaste förekommande skadetypen vid trafikolyckor är whiplashskador. Dessa skador kan dock ha ett stort mörkertal i den offentliga statistiken som baseras på uppgifter från Polisen och akutsjukhusen. Vid whiplashrelaterade olyckor uppstår sällan akut vårdbehov, utan de drabbade undersöks ofta i efterhand, till exempel på en vårdcentral. Olyckorna polisanmäls dessutom inte i någon större utsträckning, eftersom de många gånger inträffar i stadstrafik i låga hastigheter där skuldfrågan ofta är klar. Dessa olyckor medför ofta ett försäkringsärende, och kommer därför med i försäkringsstatistiken.

— En slutsats är att samhällets insatser med att få ned antalet allvarligt skadade i trafiken troligtvis missar den största gruppen av allvarligt skadade, nämligen de nackskadade, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring har kartlagt förekomsten av nackskador – som framförallt utgörs av whiplashskador – i personskadeanmälningar till försäkringsföretagen, och kan konstatera att andelen nackskador inte har sjunkit jämfört med för 20 år sedan; omkring 60 procent av skadeanmälningarna innehåller alltjämt en nackskada.

Personskadeanmälningar med nackskador som kommer in årligen till försäkringsföretagen är cirka tre gånger fler än de nackskadade som finns i den offentliga statistiken.

— Det finns starka samhällsekonomiska skäl att intressera sig för vad som blir slutresultatet av en personskada i trafiken. Försäkringsstatistiken kan bidra till att dessa trafikskador synliggörs, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Svensk Försäkring

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in