Strategi för digitaliseringen av samhället

Av på 4 mars, 2021
Arkivbild.

Hur kan samhället nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger för att skapa mervärde och livskvalitet åt länets invånare och näringsidkare? Det är en svår fråga men i Örebro läns digitaliseringsstrategi för åren 2021-2026 tas de första stegen med att peka ut en länsgemensam riktning för de kommande årens digitaliseringsarbete.

– Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd. Det är något vi tillsammans med samhällets övriga aktörer ska utnyttja till glädje för patienter, resenärer, företagare och övriga länsinvånare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Ökad delaktighet
Sedan årsskiftet 2020/21 har Region Örebro län en ny digitaliseringsstrategi. Därmed har arbetet med att omsätta strategin i praktiken med hjälp av bland annat handlingsplaner kunnat påbörjas tillsammans med samverkande parter i länet.

– Genom att utnyttja digitaliseringen på ett smart sätt kan vi driva samhällsutvecklingen framåt istället för att bara reagera på den utveckling som redan sker. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda en än bättre samhällsservice, öka invånarnas delaktighet och stärka näringslivets konkurrenskraft, säger Andreas Svahn.

Smart och jämlikt samhälle
I Örebro län samverkar Region Örebro län med länets kommuner, Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län för att nå visionen om ett hållbart digitaliserat län. Men digitaliseringen är inte ett mål i sig, digitaliseringen ska underlätta den så viktiga verksamhetsutvecklingen och förändringen av arbetssätt.

– Vi vill möta de behov och önskemål som finns hos invånarna i länet med erbjudande om digitala lösningar som skapar ett smart, jämlikt och inkluderande samhälle, säger Andreas Svahn.

Politik | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in