Strategin för hur länet ska utvecklas har uppdaterats

By on 2 februari, 2022
Arkivbild

Örebroregionen ska vara en attraktiv och pulserande region för alla. Det är målsättningen i den regionala utvecklingsstrategi som regionstyrelsen reviderade vid dagens sammanträde.

Lite kort kan den regionala utvecklingsstrategin beskrivas som en gemensam plattform för länets aktörer när de gemensamt arbetar för en hållbar regional utveckling. Den nuvarande strategin sträcker sig till år 2030 och eftersom så väl samhället som Region Örebro län är i ständig förändring gör det långa tidsperspektivet att den behöver uppdateras med jämna mellanrum. Vid regionstyrelsens möte i dag, den 2 februari, var det dags för en sådan uppdatering och ledamöterna fattade därför beslut om att anta en reviderad regional utvecklingsstrategi.

– Den regionala utvecklingsstrategin är mycket bra men precis som alla långsiktiga dokument behöver den då och då uppdateras för att den ska vara aktuell och angelägen. I den nya versionen har vi till exempel ett ökat fokus på digitaliseringen, tagit större hänsyn till en arbetsmarknad i förändring och konstaterat en ökad betydelse för landsbygden, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

När det gäller visionen och de övergripande målen ligger dessa orubbligt fast i enlighet med tidigare.

– Stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt en god resurseffektivitet bidrar till en bättre tillvaro för alla människor i Örebro län och det är mål vi kommer att fortsätta arbeta mot med oförminskad styrka, säger Andreas Svahn.

Den regionala utvecklingsstrategins övergripande tre mål konkretiseras av 20 effektmål som i sin tur är kopplade till vardera två målsatta indikatorer. Region Örebro län, som samordnar arbetet för att nå målen i strategin, har värdefull hjälp av länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentliga förvaltningar, Örebro universitet och civilsamhället.

– Ingen klarar ett utvecklingsarbete av den här kalibern på egen hand och om vi ska lyckas fullt ut, vilket vi naturligtvis ska, måste vi alla samverka och samarbeta med respekt för varandras uppdrag och särart, säger Andreas Svahn.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login