Stress och oro bakom ökat antal hjärtinfarkter under julen

Av på 16 december, 2021
Var rädd om hjärtat i jul

Varje år dör över 5 000 svenskar av hjärtinfarkt i Sverige och hjärtat är extra utsatt på julafton, då antalet hjärtinfarkter ökar med närmare 40 procent. Nu pekar en ny studie ut stress och oro som viktiga orsaker.

Samtidigt visar en Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden har beställt att många har känt sig mindre stressade inför julen under pandemin.

– För att kunna förebygga hjärtinfarkter under julen behöver forskarna ta reda på vilka faktorer som ligger bakom det ökande antalet infarkter just denna helg. Stress och oro som bidragande orsaker ger viktiga signaler till oss människor att inte stressa i juletid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Spekulationer huruvida ökningen av antalet hjärtinfarkter under julen beror på till exempel överätande, för mycket alkohol, depression, ångest, slarv med mediciner eller begränsad tillgång till hälsovård föranledde forskarna att samla in data för samtliga hjärtinfarkter under julhelgerna 2018 och 2019 från det nationella kvalitetsregistret Swedeheart. Personer med stabil kranskärlssjukdom som inte hade uppsökt sjukvården under julen utgjorde kontrollgrupp.

Båda grupperna fick besvara en enkät med frågor om aktiviteter, sinnesstämning, mat och dryck innan infarkten och i kontrollgruppens fall under julhelgen. Svarsfrekvensen var 66 procent i hjärtinfarktsgruppen och 62 procent i kontrollgruppen. Bland patienterna som hade fått en hjärtinfarkt under julen upplevde 37 procent stress och 26 procent kände mer oro än annars. Motsvarande siffror för kontrollgruppen låg på 21 procent respektive 10 procent.

– Sammantaget tycks stress och oro vara de viktigaste yttre faktorerna bakom det ökade antalet hjärtinfarkter under julen. Vi har inte funnit några belägg för att infarktpatienterna varit inblandade i fler konflikter och gräl under högtiden eller struntat i eventuell medicinering under dessa dagar. Längre resor, snöskottning eller ekonomiska bekymmer visade sig inte heller vara några uttalade triggers, säger David Erlinge, professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

En kanske lite oväntat positiv effekt av pandemin visar en Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden har beställt. Resultatet visar att en tredjedel av svenskarna har känt sig mindre stressade inför julen 2020 medan endast en tiondel har känt sig mer stressade.

– Resultatet av Sifoundersökningen stämmer med att antalet hjärtinfarkter överlag minskade under pandemin, säger Anneli Olsson, studiens försteförfattare och doktorand vid Lunds universitet.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Hjärt- Lungfonden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in