Stripa kan bli en tillgång för nya gruvprojekt i Bergslagen

By on 17 november, 2020
Arkivbild

Stripa gruvmiljö kan genom föreningen Industrilandskap i Bergslagen hitta nya projekt och samarbeten med hjälp av den nya gruvsatsningen i Bergslagen – Swedish Mining Innovation Bergslagen. 

”Det är väldigt intressant hur man kan koppla ihop kultur, historia, miljö och även utbildning och information runt gruvdrift i Bergslagen – därför kan föreningen ha en viktig uppgift”, förklarar Lotta Sartz som är projektledare i SMI Bergslagen.

”Med våra samlade kunskaper, erfarenheter och kontakter kring gruv- och mineralhantering i Bergslagen hoppas vi kunna bidra till utveckling av framtidens gruvdrift i Bergslagen”, förklarar Johnny Olsson som är ordförande i föreningen Industrilandskap i Bergslagen.

Föreningen startades 2003 som ”Larsbo Kalk och Stripa Gruvas vänner” i avsikt att rädda de unika anläggningarna. År 2012 bytte föreningen namn till ”Industrilandskap i Bergslagen”. Föreningens syfte är att verka för bevarandet av industriminnen i Bergslagen samt inspirera till studier om Bergslagens industrihistoria.

”När kultur- och industrihistoria möter innovation inom gruvhantering och mineraler kan mycket spännande hända i Bergslagen – Stripa har tidigare varit platsen där nya innovationer tagits fram”, fortsätter Johnny Olsson.

Nya nätverk och kontakter för innovativa lösningar

Swedish Mining Innovation är ett innovationsprogram med Luleå tekniska universitet som värd som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruvindustrin och metallutvinnande sektorn. För att knyta aktörerna i Bergslagen närmare den nationella kraftsamlingen har Swedish Mining Innovation Bergslagen startats med Örebro universitet som värd. Syftet är att skapa nya möjligheter och projektsamarbeten för att underlätta den teknikomställning som gruvindustrin befinner sig i med stora behov av så väl tekniska lösningar som kompetens.

Projektet ska i första hand inrikta sig på kopplingen mellan gruvindustri och akademi för att på så sätt ta fram och därefter tillämpa ny teknik och förbättrade produktionsflöden. En stärkt koppling mellan akademi och industri med ett globalt fokus ska dessutom attrahera kompetens från både när och fjärran.

Bergslagen ska återta sin drivande roll inom gruvnäringen

Lotta Sartz är projektledare för Swedish Mining Innovation Bergslagen och välkomnar samarbeten med alla intresserade i Bergslagen:

”Vi är öppna för alla med kunskaper, erfarenheter och kontakter kring gruvnäring som kan bidra till innovativa idéer och lösningar”.

Bergslagen har historiskt varit drivande i utvecklingen av den svenska gruvindustrin – och målsättningen för Swedish Mining Innovation Bergslagen är att regionen ska återta en sådan roll.

”Idag tror de flesta att gruvor bara finns i Norrland. Men det finns flera gruvor som fortfarande är i drift i Bergslagen – bland annat Lovisagruvan i Stråssa. Här kan en förening som Industrilandskap i Bergslagen bidra till att sprida kunskap om gruvnäringens historia – och därmed stärka bilden av Bergslagen som en intressant etableringsregion för nya företag och kreativa innovatörer”, enligt Lotta Sartz.

Swedish Mining Innovation Bergslagen finansieras av Region Örebro, Örebro universitet, Epiroc Zinkgruvan Mining, Boliden och Swedish Mining Innovation.

Länet | Stripa
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login