Studentrapporten 2020 – fler benägna att välja distansstudier

Av på 29 augusti, 2020

Varje år presenterar vi på Educations Media Group stolt vår stora undersökning där vi djupdyker i hur tankarna går hos våra användare på studentum.se, Sveriges största söktjänst för utbildningar.

Årets undersökning besvarades av drygt 8 500 personer och gav oss insikter kring hur Covid-19 har förändrat synen på distansstudier.

Undersökningen visar att Covid-19 påverkat de som vill börja studera på eftergymnasial nivå. 65 procent uppger att de nu är mer benäga att studera på distans än vad de varit tidigare. Samtidigt svarar 29 procent att de blivit mindre benägna att studera på distans där en nackdel uppges vara att man går miste om samvaron med andra studenter. En av de största fördelarna med distansstudier är enligt respondenterna möjligheten att kunna strukturera sin egen tid, 57 procent anger detta som den största fördelen samtidigt som 34 procent tycker att det är en nackdel att behöva vara duktig på att strukturera sin egna tid. 

Det som spelar roll när man väljer YH-utbildning är relevansen, 97 procent svarar att det viktigaste är att YH-utbildningen är relevant för dem. Undersökningen visar också att hälften av de som är intresserade av YH-utbildningar föredrar en kort utbildning utan att längden på utbildningen är något man tar någon större hänsyn till.

Deltagarna i undersökningen fick också svara på frågan varför de vill söka en eftergymnasial utbildning. Kompetensutveckling står i centrum där hela 20 procent svarar att de vill skola om sig. Det som blivande studenter tycker är svårast med studievalet är att de är rädda att göra fel val. 

Undersökningen ger också insikter om hur viktigt det är att skolan erbjuder kontakt med näringslivet, att en stor majoritet undersöker hur jobbmöjligheterna ser ut innan de söker utbildning och om föräldrarnas påverkan av studievalet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Studentum.se
Här finns undersökningen i sin helhet » https://www.studentum.se/studentrapporten-2020-18849

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in