Studerande har bättre ekonomi men sämre studiesituation

By on 19 oktober, 2021
Arkivbild

På komvux och folkhögskolor är det en kraftig ökning av studerande som upplever sin ekonomi under studietiden som ganska bra till mycket bra. Samtidigt upplever allt fler en sämre studiesituation vilket till stor del beror på distansstudier i pandemins spår. Många studenter upplever även hälsobesvär.

En förbättrad ekonomisk situation för studenterna

I den nya rapporten ”Komvux- och högskolestuderandes ekonomiska och studiesociala situation 2021” är det 70 procent av de studerande som upplever sin ekonomi under studietiden som ganska bra till mycket bra. Det är ökning med 16 procent jämfört med 2017.

– Det är framförallt yngre som upplever sin ekonomi som positiv vilket kan bero på att äldre oftare har barn och högre utgifter. Vi ser också att drygt var tredje studerande arbetar parallellt med studierna, säger Peter Engberg, analytiker på CSN och författare till rapporten.

Bland de som arbetar upplever knappt hälften att arbetet påverkar studierna, och det är fler som anger att arbetet har positiv inverkan på studieresultatet än negativ inverkan.

Studiesituationen har försämrats

Under de föregående tre mätningarna har över 80 procent av de studerande angett att de har en bra eller mycket bra studiesituation. I årets rapport har den siffran sjunkit till 68 procent. Studiesituationen har till stor del försämrats av att fler behövt studera på distans under pandemin.

En majoritet av de studerande (67 procent) anger att de mår bra eller mycket bra. Jämfört med föregående undersökning ökar både andelen som anger att de mår bra eller mycket bra, och andelen som anger att de mår dåligt eller mycket dåligt. Samtidigt är andelen som anger olika hälsobesvär hög.

– Det är en lägre andel studerande som anger att de mår bra jämfört med befolkningen i stort. Samtidigt är det en majoritet av de studerande som anger att de mår bra eller mycket bra, säger Peter Engberg.

Om rapporten

Rapporten baseras på en enkätundersökning till studerande på komvux och folkhögskolor. Rapporten bifogas med pressmeddelanden men kan även hittas på CSNs hemsida (lägg in länk) under namnet ”Komvux- och folkhögskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2021”.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: CSN

You must be logged in to post a comment Login