Studie för att ta fram underlag för att minska våld mot transkvinnor

By on 22 november, 2021
Foto: Anna Lorentzon

Zara Saeidzadeh, forskare i genusvetenskap, har fått två miljoner kronor av Forte för att göra en studie om våld mot transkvinnor. Målet är att ta fram rekommendationer som politiker ska kunna använda för att minska våld i nära relationer och på arbetsmarknaden.

Transkvinnor är utsatta eftersom de av många inte erkänns som kvinnor och inte anses vara fullvärdiga medborgare, säger Zara Saeidzadeh.

Hon fick anslaget för en tvåårig studie då Forte sammanlagt delade ut 49 miljoner kronor till forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa, varav tre är kopplade till transpersoner.

– Jag ska intervjua transkvinnor och transaktivister för att ta reda på hur lagar och policies som ska minska våld och ojämlikhet tar hänsyn till transkvinnors situation och behov, säger Zara Saeidzadeh.

Hon konstaterar att dagens svenska jämställhetspolitik är resultatet av en lång politisk kamp,  som bland annat har resulterat i lagar som kriminaliserar olika former av våld mot kvinnor. För transpersoner var ett steg mot ökad jämställdhet att tvångssteriliseringen förbjöds i lag 2013.

Örebro | Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text: Maria Elisson
Foto: Anna Lorentzon

You must be logged in to post a comment Login