Studie visar, flergångskläder i sjukvården – ett bättre miljöval.

By on 11 mars, 2013

Landsting och andra vårdgivare som använder operationskläder av engångsmodell inom sjukvården har betydligt större negativ miljöpåverkan än de som tvättar och återanvänder kläder. Det visar en ny studie gjord på uppdrag av Örebro och Uppsala läns landsting av Martyna Mikusinska, miljökonsult på det internationella teknikkonsultföretaget SWECO. Inom majoriteten av de undersökta miljöpåverkanskategorierna visade det sig att utsläppen som engångskläder orsakar är mer än fem gånger så stora som för flergångskläder.

– Det är intressant att undersöka produkter som används inom vården eftersom denna sektor har en hög materialkonsumtion, vilket leder till en betydande miljöpåverkan, säger Martyna Mikusinska. Tidigare studier av engångs- och flergångstextilier har påvisat samma tendens, men att resultatet skulle bli så enhetligt och tydligt hade jag inte väntat mig.

Varje dag slängs stora mängder engångskläder som använts i den svenska vården, trots att många landsting har olika policies och förhållningsregler som leder dem i strävan mot en minskad negativ miljöpåverkan. Det handlar till exempel om operationskläder som används en gång och sedan slängs.

Studien visar att om Örebro läns landsting använde engångskläder under alla operationer inom ett år skulle de undersökta plaggens totala koldioxidutsläpp motsvara de utsläpp en ny personbil skapar om den körs 47 varv runt jorden. Om landstinget istället använde flergångsplagg vid operationerna skulle utsläppen endast motsvara en körsträcka på 9 varv runt jorden, konstaterar Martyna.

– Det är onödigt att använda engångsplagg som medför så pass mycket större miljöbelastning, när det faktiskt går att tvätta kläder, säger Jonas Olaison, Miljö och kvalitetschef på Textilia som är en av de största leverantörerna av textilier och kläder till den svenska vården.

Studien är en livscykelanalys där miljöpåverkan för två specifika plagg, ett engångsplagg och ett flergångsplagg, har jämförts. Respektive plaggtyp har analyserats från tillverkning till att de slängs. Resultatet visar att det framförallt är flergångsklädernas längre livslängd som är avgörande.

– Det är i tillverkningsprocessen som den största negativa miljöpåverkan sker för både engångs och flergångskläder, förklarar Martyna Mikusinska. Varje gång ett plagg tvättas istället för att slängas så ersätter tvättprocessen den tillverkningsprocess som annars skulle ha ägt rum.

Textilia ser positivt på resultatet.

– Det här bekräftar kunskap vi redan har, att kläder som används fler gånger är bättre för miljön än engångskläder, säger Jonas Olaison. Det tydliga resultatet i den här studien kommer hjälpa våra kunder i den svenska vården att göra mer miljövänliga och hållbara val vid inköp av kläder och andra textilier.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login