Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg (KSA) beslutar om rekrytering av piloter

Av på 21 juni, 2021

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg uppdrar åt förbundsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa verksamhetsstart i november. Beslutet är en följd av att styrelsen beslutat att avbryta pilotupphandlingen som tidigare ogiltigförklarats av Förvaltningsrätten.

– Vi vill ge Anders Sylvan det handlingsutrymme han behöver för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa driftstart utan att hamna i ett läge där patientsäkerheten hotas, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) och oppositionsråd i Region Örebro.

– Pusselbitarna faller på plats och vi kommer allt närmare en operativ verksamhetsstart. Svenskt Ambulansflyg är en trygg och långsiktig lösning för alla Sveriges regioner. Tjänsten är viktig för sjukvårdens utveckling och regionernas samarbete runt specialistvård, säger Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg och regionråd i Region Västerbotten.

Fullfölja påbörjad rekrytering

Beslutet innebär att Svenskt Ambulansflyg kan fullfölja den rekrytering av piloter med nyckelfunktion som redan är inledd och gå vidare med utlysning av ett större antal pilottjänster. Samtidigt inleder Region Västerbotten rekrytering av sjuksköterskor för placering vid beredskapsbasen på Umeå Airport.

Pilotutbildning startar i slutet av sommaren och fortgår under hösten. Utbildning av sjuksköterskor beräknas starta i september för att övergå i gemensamma funktionstester närmare verksamhetsstart.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in