Styrfylla bakom de flesta olyckor på elsparkcykel

By on 10 september, 2021
Foto: Michel Grolet

Majoriteten av elsparkcykelolyckorna sker nattetid, oftast på helger och att 54,4 procent av de som var inblandade i olyckor hade druckit alkohol innan. Enbart 9,9 procent använde hjälm vid olyckstillfället. MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, anser att samma regler bör gälla alla typer av fordon.

Mer än hälften av elsparkcykelolyckorna är alkoholrelaterade, visar en ny undersökning från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

Studien är genomförd som ett examensarbete på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Undersökningen visar att majoriteten av elsparkcykelolyckorna sker nattetid, oftast på helger och att 54,4 procent av de som var inblandade i olyckor hade druckit alkohol innan. Enbart 9,9 procent använde hjälm vid olyckstillfället.

127 patienter sökte vård vid akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus för skador relaterade till elsparkcykelolyckor maj-oktober 2020.

– Det tragiska är att det undantagslöst rör sig om personer som är unga, med livet framför sig, och som arbetar eller studerar. För de elsparkcykelskadade patienterna innebär skadorna ett svårt lidande. Kanske livslångt, med långa sjukskrivningstider och lång rehabilitering. Detta innebär stora kostnader för samhället, säger Ragnar Ang, överläkare på Traumavårdsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Alkohol och andra droger har inget i trafiken att göra, säger Göran Sydhage, VD på MHF. Att ta sig fram i trafiken påverkad är farligt och i allra högsta grad egoistiskt. Det handlar om någon slags uppfattning om att andra ska sopa upp efter mig bara för att jag tar mig rätten att vistas i trafiken påverkad.

Fakta:

Totalt inrapporterade 693 olyckor med elsparkcyklar 2019 och 727 stycken 2020, uppger Transportstyrelsen.

”The injury panorama of electric scooter accidents in Gothenburg”, är ett examensarbete av läkarstudenten David Flanking. Ragnar Ang har varit bihandledare i studien tillsammans med huvudhandlare Mikael Sundfeldt, överläkare på Ortopedin. I undersökningen har man studerat statistik från registret STRADA, som sammanställer statistik av trafikskador, för olyckor med elsparkcykel under 2019. Patienter som sökt vård på Sahlgrenska sjukhusets och Mölndals sjukhus akutmottagningar har ombetts besvara en enkät. Denna visar att majoriteten av skadorna sker nattetid, företrädesvis på helger. 54,4 procent hade druckit alkohol innan olyckan. Endast 9,9 procent använde hjälm vid olyckstillfället.

Patienter som deltog i studien under 2020 stod för 152 sjukhusbesök, sjukskrevs i totalt 472 dagar och gjorde 158 röntgenundersökningar. 15 patienter behövde opereras till följd av sina skador.

Sverige
Örebronyheter

Källa: MHF

You must be logged in to post a comment Login