Suicide Zero donerar 600 000 kronor till Psykiatrifonden

Av på 25 september, 2019

Psykiatrifonden är en nationell och ideell skattebefriad fond som grundades 1993 med syfte att öka kunskap inom det psykiatriska och psykologiska fältet, för att minska fördomar om psykisk ohälsa. I ett första steg donerar Suicide Zero 600 000 kronor till Psykiatrifonden och i nära samarbete utlyser organisationerna forskningsanslag riktade mot forskning inom suicidprevention och suicidologi.

Genom att samla in medel kan fonden främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder och Suicide Zeros donation är den första att öronmärkas till suicidprevention.

– Både Psykiatrifonden och vi på Suicide Zero ser skapandet av en öronmärkt del för suicidforskning inom fondens utlysningar som ett mycket glädjande och viktigt steg för att stärka finansiering och utveckling av forskning som kan bidra till prevention av psykisk ohälsa och suicid, säger Johan Andreen, specialistläkare och styrelsemedlem Suicide Zero.

Utlysningen av forskningsanslaget
Sökanden ska ha ett forskningsprojekt i Sverige och vara disputerad eller doktorand. Projektet kan omfatta del av doktorandförsörjning eller vara ett projekt för postdoktoral forskning. Projektet ska genomföras under perioden 2020 – 2021 varefter rapport lämnas till fonden.

Klinik- eller samhällsnära forskning premieras i bedömningen. Ett syfte med utlysningen är att rekrytera fler unga forskare till området suicidprevention och suicidologi. Därför premieras sökande som ämnar byta inriktning till dessa områden, alternativt forskare i tidigare fas av sin forskning.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in