Svag och dyster utveckling för branscherna

By on 3 juli, 2017

Företagskonkurserna i juni månad 2017 visar en ökning med sex (6) procent, bland branscherna är utvecklingen som sämst. Bland annat har byggindustrin konsekvent ökat (+21 %) – en dyster utveckling, kommenterar UC.

– De senaste årens fina konkursutveckling är bruten i utsatta branscher som i bygg och restaurang. Det är förvånande med tanke på ökad efterfrågan och den goda konjunkturen. Bolag går i konkurs av olika anledningar men bedrägeriaspekten verkar vara en allt viktigare faktor att räkna med. Det visar UCs senaste undersökningar, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Årets första halvår har visat på fler konkursökningar än tvärtom.

– Vår statistik visar att konkurserna bland svenska företag konsekvent har ökat varje månad under 2017. Det är tråkiga siffror att redovisa och vi hoppas att detta vänder för årets andra halvår, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC.

Fortsatt ojämn utveckling av företagskonkurserna runt om i landet
UCs statistik att det inte finns någon genomgående trend vad gäller ökande eller minskande antal företagskonkurser sett till län. Det skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor.

För juni månad är det Gotlands län (+400%), Dalarnas län (+150%) och Västerbottens län (+83%) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Värmlands län (-70%), Blekinge län (-57%) och Östergötland län (-40%).

Län Procentuell förändring
juni
*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län 15% 8%
Uppsala län -6% -9%
Södermanlands län 0 % 10%
Östergötlands län -40% 25%
Jönköpings län 80% 54%
Kronobergs län 50% -13%
Kalmar län -14% -21%
Gotlands län 400% 53%
Blekinge län -57% 29%
Skåne län -1% 5%
Hallands län -38% -22%
Västra Götalands län 3% -4%
Värmlands län -70% -39%
Örebro län -20% -5%
Västmanlands län 114% 113%
Dalarnas län 150% 57%
Gävleborgs län 50% 43%
Västernorrlands län -9% 3%
Jämtlands län -33% 16%
Västerbottens län 83% 23%
Norrbottens län 64% 1%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Dystert första halvår för branscherna
UCs branschstatistik visar på ett stort antal ökande företagskonkurser inom de olika segmenten. Byggindustrin har haft en genomgående negativ utveckling och avslutar årets första halvår med +21%. Även Restaurang- och hotell ökar igen, +18 %.

Detalj- och partihandeln följer dessvärre utvecklingen och ökar med +13% respektive +6%.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login