Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

Av på 12 oktober, 2018
30 000 personer i åldern 50–64 år har genomgått omfattande hälsoundersökningar i Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS.

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – det visar undersökningar av 30 000 individer i Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS. Mönstret förekommer över hela landet och gällersamtliga riskfaktorer, till exempel fetma, diabetes och högt blodtryck. Nu efterlyser Hjärt-Lungfonden politiska åtgärder för en jämlikare hjärthälsa.

Det är oroande att förutsättningarna för god hälsa är så ojämlika i landet. Att boende i socioekonomiskt svaga områden genomgående löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är oacceptabelt. Så ska det inte behöva vara i Sverige, säger Göran Bergström, professor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för SCAPIS-studien.

SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar i sex av Sveriges största städer. Målet med den omfattande studien är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår. 

När alla undersökningar nu är genomförda framträder en tydlig bild: förutsättningarna för god hjärthälsa i Sverige är inte jämlika. Människor som bor i områden med låg socioekonomisk status löper nästan 40 procent högre risk att drabbas av högt blodtryck jämfört med motsvarande starka områden. Diabetes och fetma är dubbelt så vanligt i svaga områden och andelen rökare mer än tre gånger större.

– Det positiva med livsstilsfaktorer är att de går att göra något åt. Nu behöver politikerna omsätta forskningen till konkreta åtgärder för ett hälsosamt och jämlikt Sverige. Det handlar till exempel om infrastruktur för att underlätta fysisk aktivitet, förbättra livsmeddelsutbudet samt rökfria miljöer, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskarnas nästa steg blir att analysera sambandet mellan riskfaktorer och insjuknande, med målet att kunna förutsäga människors risk för hjärt-kärlsjukdom. SCAPIS huvudfinansiär Hjärt-Lungfonden stöder löpande hundratals vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.Under 2017 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut rekordbeloppet 343 miljoner kronor till forskning om hjärt-lungsjukdom.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in