Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad

By on 13 juli, 2019
foto: Navet & Mikael Tannus

Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer.

Så kan man sammanfatta analysföretaget NAVET Analytics senaste konjunkturrapport, som färdigställdes i slutet av juni. En sammanvägning av prognoser tyder på att svensk BNP kan komma att växa med mellan 1,5-1,7 procent under de kommande två åren. Det väntas vara hushållen som blir motorn för ekonomin när både offentlig konsumtion och investeringar saktar in.

De samlade husbyggnadsinvesteringarna ser ut att falla med ca 8 procent i år, beräknat i påbörjade investeringar. Nedgången väntas plana ut under 2020-2021. Utvecklingen blir troligen splittrad mellan sektorerna och generellt är det offentligt husbyggande och ombyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus som kan komma att utvecklas mest positivt.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Navet Analytics AB

You must be logged in to post a comment Login