Svar på frågor om bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun

Av på 10 mars, 2021
Arkivbild.

Öppettiderna på biblioteken i Lindesbergs kommun har minskat på grund av besparingar. Med anledning av detta svarar kultur- och fritidschef Kristina Öster och ordföranden i Tillväxtnämnden Magnus Storm (C) på frågor om bakgrund och utvecklingstankar kring kommunens biblioteksverksamhet.

Kristina Öster är chef för Kultur- och Fritidsenheten med ansvar för bland annat biblioteken i Lindesbergs kommun.

Fråga: ”Bakgrunden till de nya öppettiderna är minskade resurser till biblioteken som därför behövt minska personal”, enligt kommunens hemsida. Är det nya besparingar eller är det sparbetinget från förra året som nu får genomslag?

Kristina Öster svarar: Det är ingen ny besparing utan handlar om ramminskningen på 1 miljon kronor år 2020 för dåvarande kulturenheten. Då det rör sig om personal tar det längre tid innan minskningen slår igenom.

Fråga: ”Öppettiderna påverkas också av att bibliotekspersonalen ändrar arbetssätt för att uppfylla bibliotekslagen till exempel genom att arbeta läsfrämjande med barn och unga”. Vad innebär detta lite mer konkret – mer tid ute på skolor och förskolor eller vad?

Kristina Öster svarar: Framför allt betyder det mer tid för barn och unga, vilket kan vara under deras skoltid men också på deras fritid. Ett exempel är att vi får möjlighet att hålla i och stärka ett redan existerande samarbete med familjecentralen i Lindesberg.

Fråga: ”Uppdraget handlar om att nå fler besökare och nya användare. Det är också viktigt att främja den digitala delaktigheten i samhället”. Har ni några mer konkreta planer för detta?

Kristina Öster svarar: Det finns planer men ännu inte så konkreta. Ofta behöver vi också se ett slut på pandemin för att kunna förverkliga dem.

Fråga: ”De nya öppettiderna innebär att biblioteken i Fellingsbro, Frövi och Storå är öppna en dag per vecka”. Vilka dagar kommer respektive bibliotek att ha öppet (när pandemin så tillåter)? Finns några planer på ”meröppet” på fler bibliotek än Lindesbergs stadsbibliotek?

Kristina Öster svarar: Fellingsbro bibliotek kommer att vara öppet på torsdagar, 10-13 och 15-18, Frövi bibliotek och Storå bibliotek på onsdagar 10-13 och 15-18. Förhoppningen är att kunna starta meröppet i Frövi under våren, det är pandemiläget som avgör. Då det gäller de andra biblioteken utreder vi om det är möjligt att införa meröppet.

…..

Magnus Storm (C) är ordförande i Tillväxtnämnden som har det politiska ansvaret för Kultur- och fritidsenheten inom Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun.

”Meröppet och biblioteksbussen kan vidareutvecklas”

Fråga: Vad tycker Magnus Storm (C) – som ytterst politiskt ansvarig för kultur- och fritidsverksamheten i Lindesbergs kommun – om att biblioteken minskar sina öppettider? Och hur väl stämmer det med era tidigare uttalande om utvecklingsmål för tillväxtnämnden?

Magnus Storm svarar: Minskade öppettider är en konsekvens av att kommunen måste vidta åtgärder för att få en budget i balans. Det vi kan göra nu är att titta på alternativ som gör våra bibliotek mer tillgängliga trots ekonomiskt tuffa tider. Det måste nödvändigtvis inte innebära att biblioteken är bemannade för att kunna hålla dem öppna utan vi kan vidareutveckla ”meröppet” där man får tillgång till biblioteket utan att personal finna på plats. Biblioteksbussen är även det ett alternativ att utveckla som jag tror skulle ge en ännu bättre tillgänglighet då den kan nå personer som vill men av någon anledning inte kan ta sig till en bibliotekslokal. Dock är många av ovanstående tankar beroende av att vi inte har en pandemi som gör att mycket måste hållas begränsat på grund av den – men håller vi i och håller ut tror jag vi kan möta en mycket mer positiv framtid”.

…..

Bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun kommer att minska under 2021, rapporterade LindeKultur i november 2020. Huvudbiblioteket i Lindesberg kommer att ha öppet med personal fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att ha öppet med personal en dag per vecka. Det blir konsekvensen av de neddragningar som kulturenheten är ålagda av kommunstyrelsen att genomföra – en besparing som innebär att bibliotekspersonalen minskas med nästan 20 procent. Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade i mars 2020 om ramminskning för kulturenheten med en miljon kronor i minskade personalresurser motsvarande två heltidstjänster. För att klara detta görs en organisationsförändring vilket innebär minskad personalresurs inom biblioteksverksamheten (biblioteken i Lindesberg, Fellingsbro, Frövi och Storå samt biblioteksbussen). Åtgärden läggs på gruppen administratörer/filialföreståndare eftersom detta medför minst påverkan på verksamhetens kvalitet och framtida möjligheter att uppfylla uppdraget och fullfölja bibliotekslagen, enligt kulturenheten.

Öppettider sedan 1 mars på Lindesbergs stadsbiblioteket: måndag 9-15; tisdag 12-19; onsdag stängt; torsdag 12-19; fredag 9-18; lördag 10-14; söndag stängt. Senare tillkommer meröppet 7-22 varje dag då biblioteket har möjlighet att ha den tjänsten igen. Läs mer på bergslagsbibblan.se >>

Meröppet bibliotek: Lindesbergs stadsbibliotek är sedan 2019 ett så kallat meröppet bibliotek – för tillfället stängt tills vidare på grund av pandemi-restriktioner. Meröppet innebär att besökarna får ”egen nyckel” och får sköta sig själva på tider utöver ordinarie öppettider med personal på plats. Syftet är att öka tillgängligheten för att få fler användare. Som meröppet bibliotek erbjuds tillgång till biblioteket sju dagar i veckan mellan kl 07-22. Satsningen på ett meröppet bibliotek är möjligt tack vare ett ekonomiskt bidrag från Statens kulturråd inom ramen för projeket ”Stärkta bibliotek”.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in