Svar på frågor om nya föreningslokaler i Lindesberg

Av på 15 augusti, 2021

Hur länge får föreningarna vara kvar i Sandströmska? Hur går det med planerna att erbjuda föreningslokaler i Stadsskogsskolan som nu står tomma? Frågorna har aktualiserats sedan medborgarförslaget om att göra LIBO:s gamla kontorslokaler på Banvägen 28 till ett Föreningarnas Hus i Lindesberg avslagits.

Eleverna har nu lämnat Stadsskogsskolan och de idrottsföreningar som använde Stadsskogsskolans idrottshall erbjuds nu lokaler i nya Lindbackallen (bilden nedan) – men vad som ska hända med lokaler för kulturföreningarna är fortfarande oklart…

Magnus Storm (C) – ordförande i tillväxtnämnden med ansvar för bland annat kultur och fritid – svarar:

“När det gäller Sandströms lokaler så finns ingen tidsplan utan verksamheterna som finns i lokalerna idag får vara kvar tills andra alternativa lokaler kan erbjudas. 

I och med att barn- och utbildningsförvaltningen flyttar sin verksamhet från Stadsskogsskolan kommer fastighetsägaren (FALAB) att gå in och påbörja arbetet med att renovera – så jag får hänvisa till dem om vad de har för planer för skolan. De föreningar som varit på Stadsskogsskolan kommer att erbjudas lokaler på Lindbackaskolan i stället.”

Jenny Lind – kommunikationsstrateg på kommunala fastighetsbolaget FALAB (Fastigheter i Linde AB) som äger kommunens fastigheter – svarar:

“Våra planer med Stadsskogsskolan är att skapa nya bostäder – men vi ser också fler möjligheter med lokalerna. Kommunen har fått erbjudande om att, efter en omfattande renovering, få hyra delar av fastigheten. Vi har exempelvis erbjudit föreningslokaler för att ha en möjlighet att tömma Sandströms (då vi ser att byggnaden Sandströms behöver renoveras) men det enda intresse vi vet om idag är från Socialförvaltningen och deras önskan om äldreboende. För närvarande inväntar vi besked angående detta. Vi själva kan inte hyra ut lokaler till föreningar då de inte är moms-pliktiga. Därför måste det gå via kommunen.

Sandströmslängan äger och förvaltar kommunen – därför kan vi inte yttra oss om dess framtid. Det är frågor som Lindesbergs kommun att svara på.”

Bengt Storbacka (S) – kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen samt styrelseordförande i kommunala bolaget Linde Stadshus AB (moderbolag till bland annat Fastigheter i Linde AB) – svarar:

“När det gäller Stadsskogsskolan så är det en lokal som Barn- och utbildningsförvaltningen lämnat i och med flytten till nya Lindbackaskolan. FALAB äger nu frågan. Det finns inga planer från kommunens sida att hyra föreningslokaler där. Det bästa är att ställa frågan till FALAB angående hur planerna ser ut för Stadsskogsskolan.”

……………………………….

2014: Motion om ett allaktivitetshus i centrala Lindesberg

År 2014 lämnade Linda Svahn (S) in en motion om att ett allaktivitetshus borde uppföras i centrala Lindesberg: “Ett förslag på placering och organisation önskas presenteras skyndsamt. Inriktningen bör vara en multianvändning där huset används så mycket som möjligt”. Motionen remitterades till tillväxtutskottet som började utreda förutsättningarna för ett ungdomens hus i Lindesbergs tätort – men utredningen blev aldrig färdig.

2016: Lokalfrågor i fokus på dialogmötet om kulturpolitiken i Lindesberg

När Nätverket Lindekultur bjöd in till dialogmöte om kulturpolitiken i Lindesberg kom det till stor del att handla om lokalfrågor. Politikerna fortsätter att hävda “att det finns hur många lokaler som helst” medan kulturutövare saknar “lokaler som är ändamålsenliga och har rimliga hyror”.

Linde-Bergslags Kammarkör är ett exempel: Kören behöver en ny repetitionslokal eftersom hyran på den nuvarande kommer att höjas. Alternativen enligt kommunens utbud av lokaler är en idrottshall (rimlig hyra men inte ändamålsenlig för en kör) eller ett musikrum (ändamålsenlig men för dyr att hyra). 

Ett gott råd från publiken inför byggandet av den nya högstadieskolan vid Stadsskogsvallen var att ta hjälp och råd från kulturutövare: “Med små och enkla medel som inte behöver kosta så mycket går det att göra lokaler ändamålsenliga för kulturutövare”.

Maj 2020: Föreningar får flytta när Sandströms avvecklas

Lindesbergs kommun kommer att avveckla Sandströms i Lindesberg som förenings- och fritidslokal och verksamheterna som ryms där kommer att erbjudas andra lokaler. Totalt berörs nio föreningar som hyr lokaler i fastigheten och ett 10-tal föreningar som hyr motionshallen i Sandström.

”De föreningar som har föreningsverksamhet i Sandströms lokaler idag kommer att erbjudas andra lokaler där Stadsskogsskolan kan vara ett av alternativen. Föreningarnas aktiviteter, behov av lokal och ytor, hyresnivå med mera får bli vägledande för vilka alternativ som kan vara lämpliga att erbjuda”, förklarar Magnus Sjöberg – förvaltningschef på Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun.

Förutom de 10-tal föreningar som hyr motionshallen i Sandströms hyr nio föreningar lokaler på Sandströms – antingen för att bedriva verksamhet i eller enbart som kontor; Linde Bergslags Släktforskarförening; Lindesbergs Fotoklubb; Lindesbergs Frimärksklubb; Linde Folkdansgille; Linde Schackklubb; Lindesbergs Skytteallians; Lindesberg Kraftsportklubb; Hjärt-Lungsjukas förening Linde Nora; Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening.

September 2020: Medborgarförslag om Föreningarnas Hus i Lindesberg

På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun inlämnades ett medborgarförslag till Lindesbergs kommun i september 2020: “Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”. Förebild är Föreningarnas Hus i Örebro – en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för det civila samhället i Örebro. 

September 2020: Banvägen – ett av flera alternativ till Föreningarnas Hus i Lindesberg

På Kultursamtalen i september 2020 förklarade Irja Gustavsson (S) att Banvägen 28 är ett av flera alternativ till ett allaktivitetshus i Lindesberg – en fråga som diskuterats sedan 2014. “Tillväxtutskottet kommer att utreda frågan om föreningslokaler igen”, svarade Irja Gustavsson (S) på frågan om nya lokaler för de föreningar som idag finns i Sandströms som kommer att rivas: “Vi måste först hitta syftet med lokalerna – ska det vara föreningarnas hus, ungdomshus, allaktivitetshus eller något annat – och utifrån det titta brett på de alternativ som finns”. Alternativa fastigheter som nämns, enligt Irja Gustavsson, är Stadsskogsskolan (som läggs ned), nya Lindbackaskolan, Linden (där viss verksamhet redan bedrivs), Kullgatan (där HillStreet finns redan), gamla BP-huset (magasinet vid resecentrum), Banvägen 28 (medborgarförslaget) eller något helt nytt.

Juni 2021: Tillväxtnämnden avslår medborgarförslaget om Föreningarnas Hus

Det blir inget Föreningarnas Hus i LIBO:s gamla kontorslokaler på Banvägen 28 i Lindesberg. Tillväxtnämnden avslår medborgarförslaget från sju föreningar och 23 privatpersoner bland annat med motiveringen: “Frågan om ett föreningarnas hus är en komplex fråga”.

“För närvarande hyrs Bangatan 28 ut till Region Örebro som använder lokalerna till vaccinering mot Covid-19. Uthyrningen sträcker sig fram till 2021-12-31. Efter det har Lindesbergs kommuns socialförvaltning visat intresse för lokalerna”, skriver Tillväxtnämnden och fortsätter: “Frågan om ett föreningarnas hus är en komplex fråga. Det finns många variabler – bland annat: Vilka verksamheter ska bedrivas på ett föreningarnas hus? Vilka föreningar har behov? Vilken kostnad är förknippad med ett föreningarnas hus?”

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in