Svar på frågor om Stripa gruvmiljö

Av på 10 oktober, 2020
Arkivbild

På senaste kommunfullmäktigemöte i Lindesbergs kommun (28 september) svarade Irja Gustafsson (S) på frågor från Inger Griberg (MP) om nuläge och framtid för Stripa gruvmiljö.

“Vi börjar om med diskussioner om Stripas framtid – tanken är att vi ska hitta en långsiktig lösning där även föreningar ska inkluderas”, svarar hon bland annat.

Irja Gustafsson (S) är kommunstyrelsens ordförande men också ordförande i styrelsen för det kommunala bolaget Linde Stadshus AB som är moderbolag till de kommunala bolagen Fastigheter i Linde AB (FALAB) som äger fastigheten i Stripa och Besök Linde AB (BELAB) som tidigare svarade för verksamheten i Stripa.

Inger Gribergs fråga: Var kan man uppdatera sig om nuläget för Stripa gruvmiljö och dess framtid i Lindesbergs kommun?

Irja Gustafssons svar: “Ingenstans just nu då vi börjar om med diskussioner om Stripas framtid. Tillsammans med bland annat kulturenheten, näringslivsenheten, FALAB och BELAB. Tanken är att vi ska hitta en långsiktig lösning där även föreningar ska inkluderas.”

Var finns ägardirektiv, vart kan man läsa om verksamhetsplan och affärsplan för kommunens nationella byggnadsminne, tillika ansvar sedan köp av anläggningen och hela kulturarvsmiljön 2006 (-07)?

“Finns inga sådana underlag idag. Vilka underlag som kommer att behövas i framtiden utreds tillsammans med den långsiktiga lösningen. Ansvaret för byggnadsminnet sköts i dialog mellan Länsstyrelsen och FALAB i enlighet med de ägardirektiv som gäller för FALAB.”

Har undertecknad missat något eller har byggnadsminnet liksom “32:an gått i himlen in”? 

“Arbetet med byggnadsminnet fortgår tillsammans med FALAB som äger fastigheten. Just nu har Länsstyrelsen sagt att man ska vänta lite då fler objekt i länet behöver medel. Mellan åren 2015 till 2019 har FALAB i samarbete med Länsstyrelsen lagt 15,5 miljoner kronor på fastighetsunderhåll varav 7,3 miljoner kronor ur egen kassa, resterande belopp har länsstyrelsen stått för. Allt för att vi skall behålla värdet på det nationella byggnadsminnesmärket Stripa Gruva.”

Varför och hur går detta ihop med alla ekonomiska satsningar, som gjorts under åratal, på besöksanläggningen och dess levandegörande?

“Ja, det har gjorts stora ekonomiska satsningar genom åren men tyvärr räcker inte ens det. Det är därför den långsiktiga planen behövs.”

Riksantikvarieämbetet, Bergslagssatsningen (EU-projekt, 2006- 2016), Länsstyrelsen, kommunen och inte minst ett flertal privata företagares satsningar i miljön? Hur tolkas dessa av kommunen i dagsläget?

“Länsstyrelsen har vi kontinuerlig kontakt med ang byggnationerna. Vilka egna tolkningar som gjorts av övriga har jag inget svar på.”

Var finns planer, kommunens ansvar och hur går ” låsning och nedstängning” och tystnadskultur ihop med utvecklingsstrategin i kommunen?

“Vi har ingen tystnadskultur! Vi är helt öppna med situationen på Stripa. Ibland händer det saker som gör att vi måste backa, och det har kommunen gjort av flera olika anledningar. Nu börjar vi om på nytt och ska hitta en långsiktig lösning, där Stripa ska vara ett besöksmål även i framtiden. Men på vilken nivå och med vilka aktiviteter får framtiden utvisa. De ekonomiska förutsättningarna kommer också påverka vårt engagemang i Stripa.”

Varför är inte besökscentrum öppet enligt FOHM villkor?

“Vi har ingen organisation som ska kunna hålla det öppet”.

Länet | Lindesbergs Kommun
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in