Svårt att avgöra vad som är riskområde för TBE

By on 25 juni, 2022

Årets fästingsäsong är i gång. 2021 var ett rekordår för TBE, fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, med en fördubbling av rapporterade fall i många regioner. En undersökning från Novus visar både på låg kunskap om var i Sverige som kan anses som riskområde för TBE och på att 45 procent känner till att hjärntrötthet är en komplikation av TBE.

Det finns idag ingen enhetlig definition av ett riskområde för TBE i Sverige.1Folkhälsomyndigheten rekommenderar idag personer som kommer att vistas i riskområden att ta ställning till vaccination i enlighet med rekommendationerna från regionernas smittskyddsenheter.2 Fall av TBE rapporteras numera från Gävle och söderut och har successivt spridit sig västerut.2 En nyligen genomförd undersökningen av Novus, inför årets fästingssäsong, på uppdrag av Pfizer visar att Stockholm är den region som flest svenskar, fyra av tio (41 %), tror eller känner till att det rapporterats fall av TBE 2021.3 Nedan redovisas de fem regioner som flest angett.

Topp fem: Kunskap om var i Sverige det rapporterades fall TBE 20213 (fler val möjliga)

1. Stockholm 41 %

2. Södermanland 29 %

3. Uppsala 24 %

3. Blekinge 24 %

5. Västra Götaland 23 %

– Undersökningens resultat pekar på låg kunskap om var det finns risk att smittas av TBE. Det ökade antalet rapporterade fall ute i regionerna, i takt med att TBE sprider sig, bidrar nog till denna bild att det blir allt svårare att veta eller svara på vad som är ett riskområde för TBE eller inte, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer.

Bland boende i Stockholm är kunskapen signifikant högre jämfört med snittet i riket, drygt varannan person (53 %) svarar att de känner till att fall av TBE rapporterats i den egna regionen 2021. Signifikant fler boende i Mellansverige jämfört med snittet svarade även att de känner till att fall av TBE rapporterats i Södermanland och Uppsala 2021 (36 procent respektive 31 procent).3

I samma Novusundersökning som genomfördes i mitten av mars, svarade drygt fyra av tio svenskar (44 procent) att de tagit minst en dos vaccin mot TBE. Signifikant fler i Stockholm 58 procent jämfört med snittet i riket hade tagit minst en dos TBE-vaccin, och i Mellansverige svarade 49 procent samt Västsverige 48 procent. I Sydsverige svarade signifikant färre 26 procent jämfört med riket att de tagit minst en dos vaccin mot TBE.3

Nästan varannan svensk känner till att TBE kan ge hjärntrötthet

Hjärntrötthet med minnesstörningar och koncentrationssvårigheter är en allvarlig komplikation av TBE, och det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Novusundersökningen visar att de tre vanligaste symtomen som svenskarna tror är en följd av TBE är hjärninflammation (60 procent), ont i huvudet (47 procent), och hjärntrötthet (45 procent).3

– En tredjedel av de som insjuknar i TBE får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Hjärntrötthet syns inte på utsidan och det är ett område som börjar utforskas alltmer. Personer med detta tillstånd kan upplevas som helt friska, men den mentala energin räcker inte över tid. Detta kan påverka förmågan att arbeta men även att vara delaktig i sociala aktiviteter. Dessa personer behöver ofta lång återhämtning om en aktivitet varat alltför länge, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig på Pfizer.

Påminnelse via sms populärt

Påminnelse via sms om när det är dags att fylla på sitt vaccin är exempel på en service som erbjuds av många vaccinatörer för att påminna om när att det är dags att fylla på TBE-vaccin. Just sms är enligt undersökningen även den populäraste formen av påminnelse och det som flest, drygt fyra av tio, skulle välja för att komma ihåg att följa vaccinationsschemat. Bland de som tagit fler än tre doser TBE svarar närmare sex av tio att de vill ha sms-påminnelse.3

Idag finns en rad olika aktörer som erbjuder TBE-vaccinering och många erbjuder drop-in. Några exempel är vaccinationskliniker, apotek, och vaccinationsbussar runt om i landet. På www.fästing.nu finns bland annat en sökfunktion för att hitta närmsta vaccinatör.

2021 rekordår för TBE

Under 2021 ökade antalet rapporterade fall av TBE i stort sett i alla regioner, och med en fördubbling i många regioner, bland annat i Stockholm och Västra Götaland. Stockholm följt av Västra Götaland är även de regioner där flest fall av TBE rapporterades 2021. Samtidigt har Sörmland länge varit en av de regionerna med störst risk för att smittas av TBE och 2021 hade Uppsala den högsta incidensen (rapporterade fall per 100 000 invånare) i landet följt av Sörmland och Västmanland.4.

Fakta vaccinationsschema TBE-vaccin

Grundvaccinationen: Består av tre doser där dos två ges en till tre månader efter den första dosen. Dos nummer tre ges fem till 12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen. TBE-vaccin kan ges till barn från ett års ålder. Booster: Dos fyra ges tre år efter grundvaccination och därefter vart femte år. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för att ge ett optimalt skydd.

För att förbättra vaccinationsskyddet hos äldre eller personer med nedsatt immunförsvar kan alternativa vaccinationsscheman bli aktuella. Om det går för lång tid mellan vaccindoserna kan det leda till att man inte är skyddad mot TBE, dock kan det räcka med en efterföljande engångsdos (så kallad catch-up dos) för att få tillbaka sitt skydd. Man kan kontakta sin läkare/vaccinatör för ytterligare information. Skyddseffekt: Uppföljningsstudier har visat skyddseffekt på över 90 procent efter den andra vaccinationsdosen, och över 97 procent efter grundvaccinationsschemat (tre doser).5

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis

TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men sjukdomen kan ge bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer.2 Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Pfizer

You must be logged in to post a comment Login