Svensk e-handel står på egna ben

Av på 3 oktober, 2021
Arkivbild

Sju av tio svenska e-handlare avstår från att sälja sina produkter på stora digitala marknadsplatser. Majoriteten av de svenska e-handlarna når i stället sina kunder via sin egen webbplats. Det framgår av rapporten Konkurrens och tillväxt inom e-handeln som Konkurrensverket har tagit fram på uppdrag av regeringen.

I dag finns ingen dominerande digital marknadsplats i Sverige. De svenska e-handlarna ser snarare marknadsplatserna som en av flera möjliga försäljningskanaler och de digitala marknadsplatserna står vanligtvis för högst 20 procent av de svenska e-handlarnas omsättning. Det visar den undersökning av e-handel med fysiska varor som Konkurrensverket har genomfört.

Under 2020 rådde en ovanligt hög tillväxt inom e-handeln med tre till fyra års tillväxt under ett enda år. Under 2020 etablerades omkring 3 500 nya e-handelsbutiker, vilket var cirka 1 500 fler nya butiker jämfört med 2019.

Att konsumenter i dag har möjligheter att enkelt undersöka priser online har en prispressande effekt inom såväl e-handeln som i fysiska butiker. Cirka 60 procent av e-handlarna i Konkurrensverkets enkät uppger att konkurrenstrycket mot fysiska butiker är högt eller mycket högt.

– Det finns flera tecken på att konkurrensen inom den svenska e-handeln generellt sett är god, men den digitala utvecklingen går snabbt och förutsättningarna kan fort förändras. Just nu pågår en internationell debatt om digitala marknader och flera länder genomför ny reglering på området. Även i Sverige finns det skäl att noga följa utvecklingen på de digitala marknaderna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Betydelsen av digital annonsering har ökat. Samtidigt framgår av internationella studier att e-handlare kan begränsas i sina möjligheter att annonsera på internet.

– Om företags möjligheter att vara digitalt synliga begränsas riskerar det att påverka konkurrensen. Det finns därför anledning att närmare utreda utvecklingen av digitala annonsmarknader, säger Rikard Jermsten.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Konkurrensverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in