Svensk idrott ska rusta gemensamt inför framtidens utmaningar.

Av på 27 maj, 2013

Svensk idrott behöver en strategisk diskussion om hur samhällsutvecklingen påverkar idrottens förutsättningar och hur den ska möta framtiden. Därför gav RF-stämman idag Riksidrottsstyrelsens förslag om att starta ett sådant strategiarbete ett mycket starkt stöd. Målet är att stämman på Riksidrottsmötet 2015 ska kunna ta ställning till en väl förankrad strategisk inriktning.

– Vi hoppas att arbetet kan leda till insikter och idéer som kan sättas i verket redan under processens gång. Vi vill inte vänta med allt till 2015, även om vi behöver komma tillbaka till stämman då när det gäller de övergripande strategiska besluten, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Spelplanen håller på att ritas om. Människors attityder och vanor förändras samtidigt som politiker, myndigheter och media ser på idrottsrörelsen på nya sätt. Behovet av en strategisk diskussion om vad samhällsutvecklingen får för konsekvenser för idrottens förutsättningar och hur den ska mötas kommer bland annat från idéarbetet kring Framtidens idrottsförening som påbörjades efter stämman i Uppsala 2011.

– Strategidiskussionen som vi nu fattat beslut om kommer att ta sin utgångspunkt i en stark tro på den föreningsdrivna idrotten och dess kraft även i framtiden. Den ska också grundas på att föreningarna även i framtiden vilar på demokratisk grund och att svensk idrott tillsammans vill ta ett gemensamt ansvar i samhället, säger Karin Mattsson Weijber.

Arbetssättet ska involvera alla specialidrottsförbund och ge dem förutsättningar att göra ett eget strategiarbete som utvecklar både förbunden och deras föreningar. Eftersom förbunden är väldigt olika kommer både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna att ge stöd såväl gemensamt som anpassat till varje förbund. En del av arbetet är att utifrån strategidiskussionen också se över vilka roller Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden ska spela framöver.

– Det är viktigt att betona att diskussionen rör hela svensk idrotts framtida förutsättningar, oavsett idrott och oavsett nivå. Förutsättningarna, och i förlängningen också slutsatserna, skiftar men samhällsförändringarna berör alla. Vi måste fundera över både innehållet i och formerna för vår verksamhet. Hur möter de vad människor vill ha idag och imorgon? Kan vi anpassa dem till utvecklingen utan att göra avkall på våra grundläggande värden – den demokratiska föreningen, glädjen, gemenskapen och öppenheten som ger alla rätt att vara med, säger Karin Mattsson Weijber.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in