Svensk Innebandy: “Kom ihåg att barn är barn”.

Av på 19 juni, 2013

Idrotten innehåller, enligt en ny undersökning gjord av Rädda barnen, för mycket diskriminering och kränkningar och det fastslås också att många barn slutar att idrotta tidigt. – För att bryta den rådande kulturen behöver vi utveckla nya strukturer som främjar andra värderingar och mål, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

Rädda barnens undersökning ”Tryggt, roligt, schysst” baseras på intervjuer med 1 002 föräldrar och visar att det förebyggande arbetet inom idrotten mot diskrimineringar och kränkningar inte fungerar som det borde. Till exempel anger 42 procent av föräldrarna att de hört barn och ungdomar uttala sig kränkande eller nedlåtande mot andra barn och ungdomar.

– Ett av våra stora mål är att innebandyn ska ge glädje och gemenskap och Rädda barnens undersökning är alarmerande för idrotten. FN:s barnkonvention innehåller drygt 50 punkter om bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Dessa ska vi enligt ”Idrotten vill” följa upp men vi kan konstatera att vi har väldigt mycket arbete kvar att göra, det är bara att erkänna. För att bryta den rådande kulturen behöver vi utveckla nya strukturer som främjar andra värderingar och mål, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk, som tidigare var generalsekreterare för BRIS i tolv år.

Med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell försöker innebandyrörelsen att kasta ut de gamla värderingarna och normerna.

– Idrotten har under 100 år utvecklat en kultur som i vissa hänseenden inte är bra – detta måste vi få bort. Det som gör att ledare och föräldrar hetsar barn att vinna till varje pris. Det som gör att vuxnas kränkande och nedlåtande uttalanden även sprider sig ner till våra barn. Det som gör att vi har ledare som gallrar bland spelare alldeles för tidigt. Och det som också får till följd att många av våra barn och ungdomar, i allt för tidig ålder, slutar med sitt idrottande, säger Göran Harnesk.

Enligt undersökningen var 41 procent av de barn som har slutat med idrott för att de inte ansågs tillräckligt bra under 11 år. Bland annat berättar Rädda barnen om en mamma vars son packade sin trunk själv varje dag när det var dags för träning för att han älskade sin hockey. Ju längre säsongen gick, desto mindre fick han spela i matcherna. Till slut fick han inte spela alls. Han slutade därför att packa sin trunk och gå på träningen.

– Jag är av den åsikten att idrottandet ska skapa en trygg social miljö där spelaren får vara delaktig. För kom ihåg att barn är barn. All barn- och ungdomsverksamhet inom idrotten i Sverige ska bedrivas i enlighet med FN:s barnkonvention. Alla har samma rättigheter och lika värde. Alla som vill ska få vara med och idrotta, säger Göran Harnesk och berättar vidare om Svensk Innebandys Utvecklingsmodell:

– Så kallade elitsatsningar ska inte vara något som ett förbund, en förening eller en tränare ska göra – det är ett aktivt val av den enskilde idrottaren. Vi ska ge alla utövare en grund så att de själva kan välja. Och vi ska göra det med trygghet, glädje och gemenskap som bas.

Alla tränare som genomför Svensk Innebandys nya ledarutbildning erhåller praktiska tillämpbara verktyg för att utveckla individen. På detta sätt kommer spelarna att känna sig kompetenta och motiverade att fortsätta med sitt idrottande.

– Det som är bäst för individen ska komma i första hand. Du ska ha rätt till din egen utveckling i din takt och efter dina förutsättningar. Vår utvecklingsmodell baseras på fysisk, kognitiv och emotionell mognad hos barn och ungdomar. Under säsongen har 6 000 innebandyledare utbildats i hur man tränar spelare i just den ålderskategori de är verksamma.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in