Svensk investering möjliggör utbyggnad av förnybar energi i Afrika

By on 3 juni, 2022

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar 20 MUSD i Serengeti Energy, en energiproducent i Afrika söder om Sahara som utvecklar, bygger, äger och driver förnybara energiprojekt i en region som i dagsläget är starkt beroende av fossila bränslen. Swedfunds investering väntas bidra till ökad produktion av förnybar energi samt främja en hållbar ekonomisk utveckling. Investeringen görs i en del av världen som saknar tillgång till kapital i den tidiga tillväxtfasen för energiprojekt samtidigt som länderna står inför betydande behov av ytterligare hållbar energikapacitet.

– Afrika söder om Sahara är fortfarande starkt beroende av fossil energiproduktion, vilket gör det avgörande att investeringarna i förnybar produktion fortsätter att öka, så att mer miljömässig, socialt hållbar och kostnadseffektiv el kan överföras till nätet. Genom att investera i Serengeti Energy stärker vi vår redan befintliga portfölj av förnybar energi med mer småskalig vattenkraft och solenergi i Afrika söder om Sahara, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

De flesta länder i regionen söder om Sahara har en installerad produktionskapacitet som är otillräcklig för att möta både nuvarande och framtida efterfrågan, vilket ligger till grund för behovet av att investera ytterligare i förnybara energikällor. Dessutom driver en kombination av gynnsamma förhållanden – som att Afrika är den kontinent med de förmånligaste solresurserna i världen i kombination med sjunkande kostnader – utbyggnaden av förnybar energikapacitet.

Denna investering ger Swedfund en möjlighet att bidra till hållbar ekonomisk utveckling, inklusive begränsning av klimatförändringar, genom att stödja tillgången till tillförlitlig och prisvärd förnybar energi. Det gör det också möjligt för Swedfund att stödja en förstärkning av Serengeti Energys processer för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning inom klimat, biologisk mångfald och jämställdhet.

Serengeti Energy är väl etablerat bland utvecklingsfinansiärer med tidigare investeringar från tyska utvecklingsbanken, KfW, den norska utvecklingsfinansiären, Norfund samt Nordiska utvecklingsfonden, NDF.

Swedfund kommer att tillföra sitt kapital som en del av en strukturerad kapitalanskaffning på 80 MUSD, tillsammans med det franska utvecklingsfinansieringsinstitutet Proparco och STOA, en fransk Impact fond.

Serengeti Energy är en afrikansk medelstor energiproducent som grundades 2013. Företaget fokuserar på att investera i, och samutveckla små till medelstora nätanslutna förnybara energiprojekt i Afrika söder om Sahara med fokus på småskalig vatten-, sol- samt vindenergi.

Världen | Afrika
Örebronyheter

Källa: Swedfund

You must be logged in to post a comment Login