Svensk investering stödjer finansiell inkludering

By on 21 juli, 2022
Foto: Michael Tsegaye

Fyra av fem arbetstillfällen i utvecklingsländer skapas idag i mikro-, små och medelstora företag. Dock saknar omkring 200 miljoner mikro- och småföretag i dessa länder tillgång till finansiering och detta gäller särskilt företag som ägs av kvinnor. Idag meddelar den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund en investering på upp till 15 MUSD i Accion Digital Transformation Fund, en fond som inriktar sig på digital transformation av finansiella institutioner i utvecklingsländer.

Uppskattningsvis saknar 1,7 miljarder vuxna människor världen över ett konto hos en bank eller leverantör av finansiella tjänster. De flesta av dessa lever i något av världens utvecklingsländer. Samtidigt har två tredjedelar av de som saknar bankkonto en mobiltelefon. Digitaliseringen kan därför spela en viktig roll för att göra finansiella produkter och tjänster mer tillgängliga och anpassade till målgruppens behov. Digitala lösningar underlättar också ytterligare förbättringar av pålitliga utlånings- och insamlingsmetoder samt effektivare affärsmodeller.

– I utvecklingsländer är kostnad, avstånd och brist på dokumentation några av de främsta orsakerna till att inte ha ett bankkonto. Digitalisering är ett verktyg för att i större utsträckning nå ut till kunder och skapa positiva samhällseffekter. Accion är också en impact-investerare med stor erfarenhet av att arbeta med andra utvecklingsfinansiärer, säger Jane Niedra, Head of Financial Inclusion på Swedfund.

Accion har lång erfarenhet av att stödja både mikroentreprenörer och personer som saknar bankkonto genom att stödja den digitala transformationen med kapital, strategisk och teknisk rådgivning samt bolagsstyrning. Att stödja de med begränsad tillgång till bankkonton är centralt för utvecklingsfinansiärer som Swedfund.

Fonden uppfyller 2X Challenge-kriterierna med 20% kvinnor i ledande befattningshavare.

Om Accion

Accion är en global ideell organisation och har en lång historia inom mikrofinans och fintech impact investing. Accion arbetar för att underlätta finansiell integration i världen och riktar sig till de tre miljarder människor som lämnas utanför – eller dåligt betjänade av – den traditionella finansiella sektorn. I 60 år har Accion hjälpt tiotals miljoner människor genom deras arbete med mer än 170 partners i 55 länder.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Swedfund

You must be logged in to post a comment Login