Svensk Simidrott samarbetar för barn och ungas hälsa

By on 13 november, 2020

Barn och ungas hälsa är långt ifrån på topp. Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2020, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor som nu. Svensk Simidrott blir nu en del av Generation Peps folkrörelse för att inspirera fler barn och unga till en hälsosam livsstil.

Svensk Simidrott har en vision om att alla barn i Sverige ska kunna simma. Att höja simkunnigheten är en prioriterad fråga för Svensk Simidrott och fokus ligger bland annat på att föreningarna med bibehållen kvalitet ska kunna ta emot så många barn som möjligt i sin verksamhet. Totalt undervisar våra föreningar drygt 75 000 barn årligen i sina simskolor. Därutöver har många föreningar även ett viktigt uppdrag, då de i många kommuner hjälper till med simundervisningen i skolan.

Svensk Simidrotts undersökningar visar att flest barn blir simkunniga vid 7-9 års ålder, men fortfarande är det många barn som inte är simkunniga.

– Många föräldrar spenderar tid i och vid vatten med barn som inte är simkunniga och då är det väldigt viktigt att tänka på säkerheten. Som förälder ska du alltid vara med ditt barn i vattnet och om ditt barn inte kan simma, så ska du aldrig ha det längre bort än en armlängd ifrån dig, berättar Christina Sandin, simkunnighetsansvarig inom Svensk Simidrott. Därför är vi nu glada att kunna samarbeta med Generation Pep kring vattenvana och simkunnighet. Vi har tagit fram ett antal filmer för att sprida kunskapen och glädjen om hur man kan öva upp sin vattenvana, som är det första steget mot att bli simkunnig, fortsätter Christina.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och 400 andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

-Det är jättekul att Svensk Simidrott väljer att vara med i vår folkrörelse för barn och ungas hälsa. Vi vet att detta är en utmaning som inte en ensam aktör kan lösa utan hela samhället måste kraftsamla, ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba för våra barn och unga, säger Carolina Klüft verksamhetschef för Generation Pep.

Om Generation Pep:
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Se alla filmerna här»

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Svensk Simidrott 

You must be logged in to post a comment Login