Svenska affärsresenärer sämst på AI och hur det används

Av på 3 november, 2018

Sverige kommer allra sist i en ny europeisk undersökning från SAP Concur som visar att både kännedom och användning av AI (artificiell intelligens) fortfarande är relativt låg bland affärsresenärer. Mindre än hälften av de tillfrågade känner till begreppet AI och 3 av 4 uppger att de aldrig har använt AI. Sverige ligger på jumboplats i undersökningen, med 24,9 procent. Finland kom ut som ledare med 40,8 procent som uppger att de redan använder AI.

Automatisering av kontorsarbete är nästa stora trend. Vinsterna med digital arbetskraft kan bli lika stora som när industrin en gång i tiden robotiserade sin tillverkning. Automatisering av arbetsprocesser har börjat införas inom ett antal områden, både av interna processer och externa där kunder eller motsvarande är inblandade. Det gäller lika mycket offentlig som privat sektor.

– Undersökningen är förvånande med tanke på att vi svenskar är duktiga på digitalisering och att ta till oss ny teknik. Vår självbild är åtminstone sådan att vi tror att vi ligger i framkant före många andra länder i Europa, säger Magnus Khysing, Nordenchef för SAP Concur, en världsledande leverantör av system för utlägg, reseräkningar och fakturahantering.

Sverige ligger längre fram än vad vi själva tror.
Den nya enkätundersökningen omfattar 4,273 affärsresenärer i Europa. Den visar att det fortfarande finns stor utvecklingspotential på området AI, både vad gäller kunskap om vad det är, vad det innebär och vilken nytta som det ger både individer och företag.

– Många vet inte om att de använder AI när de håller på med sina resor, både privat och för jobbet. Den här undersökningen visar att vi inte förstår hur långt fram vi egentligen ligger. Med ökad kunskap om vad artificiell intelligens är så skulle vi ligga mycket längre fram i en liknande undersökning. Vår egen bristande kunskap står i vägen för hur det ser ut i verkligheten, säger Magnus Khysing.

Några resultat från undersökningen:

  • Hela 86 procent av de svenska respondenterna känner till AI, men endast 25 procent använder AI. Motsvarande siffror i Finland är mer än 97 procent som känner till AI och nästan 41 procent som säger att de använder tekniken.
  • Svenskarna associerar AI främst till språkkunniga, mänskliga robotar (nästan 18 procent). I Finland och Danmark kopplar man AI främst till röststyrning.
  • På området affärsresor och AI, anser svenska respondenter att den största nyttan är individanpassade rekommendationer (nästan 30 procent) och kostnadsanalyser. I Finland gör man en starkare koppling till förbättrade rutiner med reseutlägg.
  • Vad gäller säkerhet kopplad till affärsresandet så är det endast Finland som med 52 procent anser att AI kan påverka och förbättra säkerheten för resenären. Av de svenska respondenterna var det 47 procent som uppgav “vet ej” och 12 procent som anser att AI inte kan göra resandet säkrare.

Affärsresandet kommer att på olika sätt påverkas av AI
Även om kunskapen om nyttan med AI fortfarande är låg så finns det en tro på att det är något positivt. Hela 52% av affärsresenärerna i Europa tror exempelvis att AI kan göra resan säkrare.

Siffran är hög med tanke på att skillnaden är stor mellan vad respondenterna trodde att AI kan hjälpa till med och deras egen vilja att dela med sig av personlig information.

– Företag som utvecklar AI-system måste kunna visa att dataskyddsförordningen GDPR ingår som en central del i systemen, säger Magnus Khysing.

Den data som det fanns störst vilja att dela med sig av var e-mejl (55 procent), reseinformation (52 procent) och könstillhörighet (52 procent).

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in