Svenska bolag ingår avtal för odling och produktion av cannabis

By on 5 december, 2019

Aureum Life Investments AB, det första svenska bolaget med klinisk fokus på medicinsk cannabis, har tecknat inledande samarbetsavtal med det svenska börsbolaget Oboya Horticulture Industries AB för odling och produktion av medicinsk cannabis i norra Grekland.

Aureum Life ska genom ett helägt dotterbolag i nordvästra Grekland, Polykastro/Kilkis, anlägga produktionsanläggningar om 6 000 m2 för kultivering, bearbetning och förädling av cannabis.

Oboya är en ledande leverantör och tillverkare av insatsvaror för hortikultur och tekniska system för odlingsindustrin. Oboya är etablerade i flera länder och kontinenter.

Aureum Life och Oboya har nu ingått ett ramavtal, för att öka kommersiella fördelar och möjligheter för parterna, att genom långsiktigt samarbete leverera och utveckla produkter inom bolagens separata affärs- och expertisområden.

Vi har genomfört omfattande analyser av ett flertal helhetsleverantörer av industriella kultiveringsutrustningar och odlingssystem. Därefter har vi beslutat att vi bäst når våra mål genom ett långsiktigt och omfattande samarbete med Oboya. Det är avgörande för oss att Oboya är en innovativ, nyskapande och miljömedveten tillverkare och internationell distributör av helhetslösningar, säger Andreas Mikulic, odlingsansvarig för Aureum Life

Från Aureum Life så konstateras att Oboyas breda produktportfölj och internationella representation inom hortikultur, insatsvaror och tekniska system för odlingsindustrin är en stor fördel. Framförallt nu, när Aureum Life går vidare i den del av sin verksamheten som avser att anlägga produktionsanläggningar samt att långsiktig och hållbart driva industriskalig kultivering av cannabis avsedd för medicinskt bruk.

Therese Nader, CEO Aureum Life, vill tillsammans med Oboya planerar för framtida projekt, som till exempel att i södra Afrika starta en eller flera odlingsanläggningar inom forskning och utveckling av cannabismarijuana. Aureum Life ser kommersiella värden i framtagning av de lokalt förekommande och genetiskt starka så kallade ”landstrains” som förökningsmaterial.

Vidare söker Aureum Life möjlighet till forskning i Sverige, med inriktning på framtagning och utveckling av avancerade odlingssystem specifika för cannabis Sativa L +0,2 % THC (delta 9 Tetrahydrocannabinol). Detta är en nödvändig och intressant utveckling. Aureum Life har tagit en inledande kontakt med Sveriges Lantbruksuniversitet, för att se över ett möjligt samarbete avseende detta. Ett samarbete som Aureum gärna ser att Oboya deltar i.

 – Idag vet vi inte riktigt om det är tillåtet eller inte att odla cannabis +0,2 % thc i Sverige, men det ska vi nu försöka ta reda på. Aureum Life har behov av möjligheten att genom forskning skapa smarta, effektiva och framförallt säkra läkemedel med cannabinoider som aktiv substans. Både THC- och CBD-dominanta preparat avses. Aureum Life som cannabisbolag, odlare och läkemedelstillverkare ser nu över gällande lagstiftning i Sverige, för att utvärdera om nödvändiga tillstånd att starta en mindre försöks- och forsknings odling i Sverige kan bli verklighet under 2020, -vi måste på ett vettigt sätt ges möjlighet att i även i sverige kunna forska och utveckla cannabis växtbaseradeläkemedel med kontroll genom hela produktionskedjan från frö till läkemedel, säger Therese Nader, CEO Aureum Life

Aureum Life Investments AB kommer till Oboya senast den 20 januari 2020 lämna offertunderlag på insatsvaror, utrustning och odlingssystem ”från golv till tak” för 6 000 m2 uppdelat på fyra kultiveringsrum samt specialutrustning för det man inom industrin benämner moderrum, sticklingsrum. Eventuelt ordervärde estimeras av Aureum Life till 750 000 euro.

Aureum Life investment AB, med dotterbolagen Aureum Pharma AB och Aureum Agricol AB, är idag helt självfinansierade. mer info om Aureum Life går att ta del av på Aureum Lifes webbplats: https://aureumlife.se/

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Aureum Life

You must be logged in to post a comment Login