Svenska Cykelförbundet välkomnar Trafikverkets förslag till regeringen

By on 29 mars, 2023
Bild: Svenska Cykelförbundet

Det överhängande hotet för cykeltävlingar på statliga vägar med stora kostnader efter Trafikverkets nya tuffare arbetssätt från 1 januari 2023 verkar närma sig en lösning.

I torsdags förra veckan överlämnade Trafikverket en utredning till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) där myndigheten föreslår att ideella föreningar inte ska betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar för idrottstävlingar.

Så länge Trafikverkets tuffare arbetssätt gäller är cykeltävlingar på statliga vägar för såväl elit och motionärer som ungdomar hotade. Arrangörerna tvingas sedan 1 januari 2023 ta alla kostnader för omskyltning och andra åtgärder för att styra trafiken. För de flesta ideella föreningar är kostnaderna så pass stora att varken motions- eller tävlingslopp blir möjliga att genomföra.

Svenska Cykelförbundet har sedan 2019 varit engagerad i frågan. Under 2022 har arbetet intensifierats när Trafikverket först förvarnade om det tuffare arbetssättet på våren och sedan 1 januari har infört det 1 januari 2023, trots att det har pågått en utredning.

SCF har jobbat tillsammans med flera andra berörda förbund jobbat allt mera intensivt med frågan. I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) har SCF-ordföranden Stefhan Klang som generalsekreteraren Leif Karlsson exempelvis uppvaktat såväl Trafikverkets ledning och den högsta nivån inom politiken.

– Vi välkomnar Trafikverkets förslag för att underlätta för arrangemang som bedrivs på, eller påverkar, allmänna statliga vägar. Förslagen kommer göra stor skillnad för både mindre och större arrangemang och skapa nya förutsättningar för återstart för motionsidrott och tävlingsidrott. Det är nu upp till regeringen att ta nödvändiga beslut och vår förhoppning är, att beslut kommer tas enligt det förslag som Trafikverket presenterat, säger Leif Karlsson, generalsekreterare i Svenska Cykelförbundet.

– Vi vill även tacka RF och Trafikverket för bra och konstruktiva samtal under en flerårsperiod, där vi nu känner att Trafikverket har lyssnat på idrottens synpunkter och fått en ökad förståelse för den idrottsliga verksamhet som bedrivs på, eller påverkar allmänna statliga vägar.

Sport | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Cykelförbundet

You must be logged in to post a comment Login