Svenska e-handlare får en tuff start på 2023

By on 13 mars, 2023
Arkivbild

Ränteökningar, inflation och skenande elpriser har slagit hårt mot Sveriges e-handlare och många räknar med en motig start på det nya året. En av tre e-handlare tror att deras tillväxt kommer vara negativ eller helt utebli under det första kvartalet.

Det visar den senaste e-handelsindikatorn från Svea Bank.

Svensk e-handel drabbas hårt av den rådande ekonomin. I Sveas senaste e-handelsindikator, som besvarats av 561 e-handlare, svarar drygt 40 procent av e-handlarna att tillväxten varit negativ eller helt uteblivit under fjolårets sista tre månader. Prognosen för årets tre första månader ser dock något ljusare ut. 67 procent tror på tillväxt under kvartalet, medan 33 procent tror att tillväxten kommer vara negativ eller utebli. 

Jämfört med föregående år tror 37 procent att försäljningen kommer vara sämre under första kvartalet än under samma period 2022. Ungefär en tredjedel av e-handlarna spår dock att försäljningen kommer vara ungefär samma som fjolårets medan 22 procent tror att den kommer bli bättre i år. 

Ränteökningar och inflation bromsar tillväxten

Det är framför allt räntehöjningar, inflation och försämrad ekonomi bland hushållen som kommer hämma tillväxten enligt e-handlarna. Det uppger 61 respektive 60 procent av de som spår en svag, negativ eller utebliven tillväxt under 2023.

Många räknar även med att de ökade energi- och bränslepriserna kommer ha en negativ inverkan, något som 51 respektive 39 procent svarar. Av de som tror på en stark tillväxt är det främst effektiv marknadsföring och ökad efterfrågan som e-handlarna tror kommer driva framgångarna.

– Det senaste året har varit utmanande för e-handlarna och mycket talar för att det kommer fortsätta även under 2023. Framför allt är det svenskarnas försämrade köpkraft som slår mot e-handlarnas framtidstro. Det är dock viktigt att poängtera att trots det tuffa utgångsläget tror nära 7 av 10 e-handlare på tillväxt under det första kvartalet. Vi ser alltså också en del optimism vilket känns hoppfullt, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank. 

Så förbereder sig e-handlarna för försäljningen under Q1

Att utöka marknadsföringen i sociala medier är det som flest e-handlare gjort för att förbereda sin e-butik inför årets första kvartal. 44 procent uppger att de valt denna strategi. Många har även förberett sig genom nya kampanjer och erbjudanden samt sökordsoptimering av e-butiken. Det uppger 43 respektive 27 procent. 

– Kanaler som TikTok och Instagram kommer bli ännu viktigare för e-handlarna framöver. Här kommer de nära konsumenten samtidigt som mätbarheten gör att det är enkelt att skala upp de aktiviteter som genererar försäljning vilket skapar en kostnadseffektivitet, säger Emma Lindgren.

När det kommer till vilka branscher e-handlarna tror blir starkast under årets första kvartal är det framför allt begagnat och livsmedel som sticker ut. Dessa branscher tror nämligen 33 respektive 27 procent kommer att gå bäst under Q1 2023. 

….

Här är branscherna som kommer gå bäst under Q1 enligt e-handlarna:

1. Begagnat/vintage (ny*) 33 %
2. Livsmedel (1) 27 %
3. Hemelektronik/teknik (2) 6 %
4. Skönhet/hälsa (5) 5 %
5. Tjänster (10) 5 %

*Placering i e-handelsindikatorn oktober 2022 inom parentes.

….

Hur upplever du att tillväxten har varit för din e-handel under de senaste tre månaderna (oktober, november och december)?

Mycket stark 3,6%
Stark 19,3%
Svag 33,9%
Ingen tillväxt 27,3%
Negativ tillväxt 16%

….

Hur tror du att tillväxten kommer att vara för din e-handel under de kommande tre månaderna (januari, februari och mars)?

Mycket stark 1,4%
Stark 20,5%
Svag 44,9%
Ingen tillväxt 23,7%
Negativ tillväxt 9,4%

….

Vad av följande tror du kommer att påverka tillväxten för din e-handel mest negativt under de kommande tre månaderna (januari, februari och mars)? (Flervalsalternativ)

Försämrad ekonomi för Sveriges hushåll 66,5%
Räntehöjningar och inflation 56,3%
Ökade energipriser 55,1%
Ökade bränslepriser 39,8%
Kriget i Ukraina 27,1%
Hård konkurrens på marknaden 19,6%
Låg efterfrågan för produkt/tjänst 12,5%
Problem med logistik och leverans 8,4%
Ineffektiv/ingen marknadsföring 8,4%
Politiska beslut (ex. export-och importavgifter) 6,2%
Problem med lagerhållning 6,1%
Dålig utformning/design av sajten 3%
Bristande betalningslösningar 1,2%
Bristande kundservice 0,9%
Annat 3,7%
Vet ej 1,1%
Ingenting 1,6%

….

Hur tror du att försäljningen i din e-butik kommer att gå under Q1 2023 (januari, februari och mars) jämfört med samma period under fjolåret?

Mycket bättre än fjolåret  2,7%
Bättre än fjolåret  18,7%
Ungefär samma som fjolåret  33,5%
Sämre än fjolåret 28,9%
Mycket sämre än fjolåret 7,7%
Vet ej 2,7%
Hade ingen försäljning under fjolåret  5,9%

….

Vad har du gjort/kommer du göra för att förbereda din e-handel inför de kommande tre månaderna (januari, februari och mars)? (Flervalsalternativ)

Utöka marknadsföringen i sociala medier 43,7%
Nya kampanjer och/eller erbjudanden  42,6%
Sökordsoptimera min e-butik  27,3%
Minska lagerhållningen 24,8%
Anpassa e-butik och produktfokus efter den förändrade ekonomin 22,3%
Erbjuda nya eller säsongsbaserade produkter  16,6%
Prisförhandla med leverantörer 14,8%
Utöka den traditionella marknadsföringen 13%
Utöka lagerhållningen 12,1%
Förbättra logistik och leveransmöjligheter  10,9%
Erbjuda utökad kundservice 6,1%
Förbättra returhanteringen  1,1%
Annat 2%
Vet ej 2%

….

Vilken bransch tror du kommer gå bäst under Q1 2023?

Begagnat/vintage 33%
Livsmedel 26,7%
Hemelektronik/teknik 5,9%
Skönhet/hälsa 5,3%
Tjänster 4,8%
Sport/fritid 4,1%
Heminredning 3%
Kläder/skor 2,9%
Fordon/reservdelar 2,9%
Byggvaror/trädgård 2,1%
Barnartiklar/leksaker 1,1%
Böcker/media 0,5%
Annat 7,7%

….

Hur mycket brukar din försäljning öka/minska under Q1 jämfört med Q4 föregående år? 

Öka med 1–10 procent 14,3%
Öka med 11–20 procent 9,6%
Öka med 21–30 procent 4,6%
Öka med 31–40 procent 1,8%
Öka med 41–50 procent 1,1%
Öka med 51–100 procent 1,1%
Öka med mer än 100 procent 0,5%
Minska med 1–10 procent 7,3%
Minska med 11–20 procent 7,8%
Minska med 21–30 procent 6,2%
Minska med 31–40 procent 5,2%
Minska med 41–50 procent 2,5%
Minska med 51–100 procent 2,7%
Försäljningen ligger på samma nivå 16%
Vej ej 19,3%

….

Hur tror du att tillväxten kommer att vara för din e-handel under det kommande året?

Mycket stark  3,2%
Stark  26,7%
Svag  46%
Ingen tillväxt 17,1%
Negativ tillväxt 7%

….

Du svarade att tillväxten för din e-handel kommer vara stark eller mycket stark under 2023. Vad tror du kommer påverka din tillväxt mest positivt under året?

Effektiv marknadsföring 50,6%
Ökad efterfrågan för produkt/tjänst 45,8%
God kundservice 38,1%
God utformning/design av sajten 25%
Bra och användarvänliga betalningslösningar 22,6%
Säsongsanpassade produkter/tjänster 20,8%
Effektiv lagerhållning 16,7%
Effektiv logistik och leverans 13,1%
Låg konkurrens på marknaden 10,7%
Sänkt ränta och dämpad inflation 10,1%
Förbättrad ekonomi för svenska hushåll 8,3%
Annat 10,7%
Vet ej 1,2%
Ingenting 0%

….

Du svarade att tillväxten för din e-handel kommer vara svag, negativ eller helt utebli under 2023. Vad tror du kommer påverka din tillväxt mest negativt under året? 

Räntehöjningar och inflation 60,7%
Försämrad ekonomi för Sveriges hushåll 60,4%
Ökade energipriser 51,3%
Ökade bränslepriser 39,3%
Kriget i Ukraina 25,4%
Hård konkurrens på marknaden 16,8%
Låg efterfrågan för produkt/tjänst 11,4%
Problem med logistik och leverans 6,1%
Ineffektiv/ingen marknadsföring 6,1%
Politiska beslut (ex. export- och importavgifter) 5,3%
Problem med lagerhållning 3,8%
Dålig utformning/design av sajten 2,5%
Bristande betalningslösningar 1%
Bristande kundservice 0,3%
Annat 3%
Vet ej 0,8%
Ingenting 0,3%

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svea Bank
Om undersökningen:
Undersökningen har besvarats av 561 svenska e-handlare genom Svea Banks kundpanel. Panelen ombeds att besvara frågor där de får bedöma hur deras företag går just nu och hur de tror att det kommer att gå de kommande tre månaderna. Undersökningen genomfördes mellan den 17 januari – 1 februari 2023.

You must be logged in to post a comment Login