Svenska företag behöver förbättra prestationskulturen.

Av på 31 maj, 2013

Svenska arbetsplatser har inte lyckats skapa en prestationskultur som matchar den förhållandevis höga arbetsglädjen. Så många sex av tio medarbetare anser att en dålig prestation inte åtgärdas. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje (EEI) **.

I årets EEI-undersökning har Ennova för första gången undersökt prestationskulturen i samtliga 28 länder där undersökningen genomförs. Totalt sett ligger Sverige i nivå med det globala genomsnittet. Medarbetarnas uppfattning av prestationskulturen mäts utifrån sex dimensioner. När det handlar om värderingar på arbetsplatsen som vägledning för hur arbetet genomförs och medarbetarnas möjlighet att påverka sin vardag, ligger Sverige sju poäng över snittet.

– Det är inte förvånande eftersom det i båda fallen handlar om klassisk skandinavisk ledarstil, säger Agneta Saxeby, EEI ansvarig på Ennova.

När det gäller mål och förväntningar och fokus på prestation hamnar de svenska resultaten däremot bara lite över det globala snittet medan uppföljning av prestation ligger under snittet. Sverige ligger sämst till när det gäller erkännande och konsekvens och hamnar på en 25:e plats. Så många som sex av tio medarbetare säger att en dålig prestation inte åtgärdas.

Årets EEI-undersökning visar också att fyra av tio svenska medarbetare ser mycket kritiskt på ledarkompetensen hos den närmaste chefen, inte minst förmågan att skapa en prestationskultur. Medarbetare som är kritiska till sin chef ger prestationskulturen 46 poäng, jämfört med 83 poäng från medarbetare som uppskattar sin chef.

Svenska medarbetare upplever dessutom ett tydligt samband mellan prestationskultur och framgångsrika företag. Medarbetare som anser att deras företag är framgångsrikt ger prestationskulturen 71 poäng, medan medarbetare som upplever sin arbetsplats som mindre framgångsrik värderar prestationskulturen till 43 poäng.

I en global jämförelse är gapet mellan arbetsglädje och prestationskultur stort i Skandinavien, vilket innebär att det finns en stor utvecklingspotential.

– Svenska företag kan mycket väl bygga upp en stark prestationskultur utan att det dränerar medarbetarnas arbetsglädje. Tvärtom så trivs medarbetare i en kultur med fokus på prestationer. Det gäller därför att utveckla ledarkompetensen hos cheferna så att de kan införa en fungerande prestationskultur. Om vi i Sverige kan öka prestationskulturen till internationell bästa praxis-nivå samtidigt som vi bevarar vår höga arbetsglädje skapar vi en unik mix som konkurrensmässigt kommer att vara mycket stark, säger Agneta Saxeby.

**EEI är en representativ undersökning om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 31 000 medarbetare i 28 länder. Det är fjortonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 5 800 svar samlats in.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in