Svenska företag planerar löneökningar på 2,8 % för 2022 när frysta löner tinar upp

Av på 12 september, 2021

Svenska arbetsgivare planerar en genomsnittlig löneökning på 2,8 % år 2022, och visar samtidigt tecken på optimism och avsikter att nyanställa personal. Det visar en ny undersökning från Willis Towers Watson.

Ökningen är en förbättring av den genomsnittliga höjningen på 2,3 % för 2021, och ger med en inflationsprognos på 1,5 % 2022, en reallönehöjning på 0,8 %. Det beror bland annat på att andelen företag som förväntas frysa lönerna kommer att sjunka från 8,7 % i år till närmre noll (0,5 %) år 2022.

Vissa branscher planerar att vara mer generösa än andra. Genomsnittliga ökningar 2022 kommer att bli högre inom medtech (3,6 % ökning), hightech (3,0 %) och läkemedelsbranschen (3,0 %). För anställda inom energitjänster och energiförsörjning (2,2 %) samt för de som arbetar inom affärsrådgivning och teknisk rådgivning (2,1 %) förväntas lägre ökningar.

Rapporten visar tydliga tecken på optimism och återhämtning bland svenska arbetsgivare. Mer än hälften (57 %) av de svenska företagen uttryckte att de är “före plan” eller “långt före plan” jämfört med vad de trodde att det skulle vara, medan bara 2 % sa att de låg efter förväntad plan.

Dessutom planerar 28 % att rekrytera mer personal under de kommande 12 månaderna, medan endast 8 % räknar med att minska antalet anställda. Hälften (51 %) av företagen rapporterade att de ska försöka fylla roller inom försäljning, men även ingenjörer (45 %) och andra tekniskt yrkesutbildade (35 %) är eftertraktade. De minst aktiva rekryteringsområdena är inom HR (1 %), finans (8 %) och marknadsföring (16 %).

Liknande trender hos våra nordiska grannar

Även Norge, Danmark och Finland följer det allmänna mönstret av löneökningar, sjunkande antal av frysta löner, ökad optimism samt avsikter att rekrytera.

 

  Lönebudget 2021 Lönebudget 2022
Danmark 2,1 % 2,6 %
Finland 2,0 % 2,4 %
Norge 2,5 % 3,0 %

Om rapporten

Salary Budget Planning Report sammanställs årligen av Willis Towers Watson. Undersökningen genomfördes i juni 2021. Totalt inkom cirka 23 000 svarsuppsättningar från 130 länder runt om i världen. 322 företag och organisationer i Sverige deltog i undersökningen.

Rapporten sammanfattar resultaten från Willis Towers Watsons årliga undersökning av löneförändringar och granskar praxis, för att hjälpa företag i deras löneplanering för år 2021 och framåt.

Konsumentprisindex (KPI) inflation sammanställs av Economist Intelligence Unit (EIU). Siffror från juni 2021.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Willis Towers Watson

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in