Svenska företag som kunde räddat bristen i sjukvården sveks

Av på 6 augusti, 2020

Vården letade efter skyddsutrustning och den svensk industrin ställde om. Många plastföretag gjorde snabba investeringar och hade fullt fokus på att leverera snabbt och säkert. Samarbetet tog fart och order utlovades. Plötsligt tvärdog orderläggningen när beställningarna började göras från Kina. Det blev dramatiskt för många små och medelstora företag som nu står med lager av utrustning och gjort stora investeringar. Företag som för att bidra i en svår tid många initialt levererat gratis för att hjälpa. Idag står ansvarsfulla företag som ger svenska jobb, hög kvalité och goda priser i stora svårigheter medan kinesiska produkter översvämmar den svenska marknaden.

Den svenska industrin erbjöd tidigt hjälp när Covid 19 slog till med full kraft mot Sverige. Över femtiotalet svenska företag anmälde tidigt att de snabbt kunde börja producera skyddsmaterial för att stilla sjukvårdens behov samtidigt som man kunde gynna svensk arbetsmarknad. I slutet av mars samlade plastföretag som ville hjälpa till i kampen mot Corona, många av dem anslutna till Svensk Plastindustriförening, SPIF.

Det finns flera goda exempel på hur svenska företag ställde om under våren och hjälpte sjukvården att råda bot på bristen av skyddsutrustning. Vad branschen inte fick reda på var hur regeringen gjorde planer på att förse svensk sjukvård via Stockholms Läns Landsting med hjälp av aktörer som IKEA, Scania, Volvo, Mölnlycke och SAS då de hade goda kontakter i Kina. Man ville utnyttja Scanias 15 inköps- och logistikexperter för att ” dammsuga marknaden på skyddsutrustning till våra anställda i vården”, skrev finanslandstingsrådet Irene Svenonius på Facebook.

I slutet av mars rapporterades det om att ett plan från Kina lastat med 55 000 munskydd, 5000 visir och 2000 skyddsglasögon landade på Arlanda. Och det var bara början. I april lättade regeringen på kraven för skyddsutrustning. Även utrustning som inte har rätt CE-märkning ska nu tillfälligt kunna godkännas för användning inom vården, efter ett beslut av regeringen. Beslutet fattades för att öka tillgången på skyddsutrustning inom vården i spåren av coronapandemin.

Plötsligt flygs det in hundra tusentals kinesiska munskydd, visir och skyddsglasögon. Detta sker samtidigt som svenska plastföretag gått ihop i kampen mot corona och ställt om sin produktion till skyddsutrustning. När leveranserna från Kina började anlända ställdes svensk plastindustri inför något som var omöjligt att förutse. Det är möjligt att behovet var så pass omfattande att inköp utanför Sverige var nödvändigt men det kom att bli förödande för svenska företag som efter omställning kommit igång med inhemsk produktion men som plötsligt inte var efterfrågad.

Varför stängs små- och medelstora företag ute från detta samarbete som beskrivs som ett ”samarbete mellan privat och offentlig sektor? Storföretagen som köper in åt Stockholms Läns Landsting har fått ta emot enorma stöd från staten, det hade varit rimligt att kräva att de stöttar mindre företag i Sverige istället för att köpa skyddsutrustning utomlands.

I takt med att ekonomin bromsar in och arbetslösheten i Sverige ökar så väljer dessa storföretag att köpa in skyddsutrustning från Kina. Storföretagen har all rätt att välja, men det är anmärkningsvärt att de inte väljer att rädda svensk ekonomi. Nästa gång vi ställs inför en kris och kanske än värre, vore det då inte bra att ha en snabbfotad bransch som kan agera snabbt? Det är inte fråga om protektionism utan om överlevnad för alla – inte bara svensk plastindustri utan för svenska jobb.

– Att beställa saker från andra sidan jorden när vi har produkter i Sverige som lämnas oanvända är inte hållbart. Detta agerande går stick i stäv med hållbarhetsmålen 2030. Det försämrar möjligheterna till återuppbyggnad, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD för Svensk Industriförening – SINF.

– Dessutom urholkas svenska företag som hade kunnat ge fler jobb i ett coronakrisande Sverige, fortsätter hon.

-Vi kräver att landsting och storföretag tar sitt ansvar och omgående lägger om sina inköp till inhemska företag. Fungerar inte detta, krävs krafttag från regeringen. Flera företag riskerar att gå omkull och det krävs snabb omställning av inköpen för att rädda företagen, fortsätter Wadström.

– Vi måste ta vara på svensk leveranssäkerhet, svensk kvalitet och svenska jobb, det är något krisen måste ha lärt oss vid det här laget.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Sinf

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in