Svenska forskare får 111 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Av på 30 oktober, 2013

Nu delar Hjärt-Lungfonden ut 111 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen ska rädda liv genom att utveckla metoder och behandlingar för människor som har drabbats av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

– Tack vare Hjärt-Lungfondens givare i hela Sverige kan vi dela ut 111 miljoner i projektanslag till svenska forskare. Pengarna går till våra främsta forskare och ska leda till bättre diagnostik och behandling av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-kärlsjukdomar skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Forskningen förbättrar möjligheterna att rädda och förlänga liv och Hjärt-Lungfonden stöttar i första hand forskning med klinisk relevans. Det betyder att forskningen ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

– Vi finansierar bland annat ett spännande projekt som undersöker varför människor med diabetes och höga blodfetter har ökad risk att få en hjärtinfarkt. Annan forskning handlar om varför vissa drabbas av KOL, andra inte, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer tusentals forskningsansökningar varje år och föreslår vilken forskning som ska tilldelas pengar. Därefter fattar styrelsen beslut. Forskningsrådet består av 20 experter från hela landet. Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 250 forskningsprojekt.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in