Svenska kyrkan lanserar #gåtillkällan

By on 1 juni, 2018

”Är det verkligen sant att…”? Idag lanserar Svenska kyrkan #gåtillkällan för att bemöta påståenden eller föreställningar om Svenska kyrkan som sprids bland annat i sociala medier. De nya webbsidorna gör det möjligt att gå till källan.

Webbsidorna #gåtillkällan på svenskakyrkan.se är en tjänst för alla som vill veta var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits via nätet.

Det kan gälla förhållandet till andra religioner, förhållandet till samhället och till vår egen kristna tro, säger Svenska kyrkans kommunikationschef Ing-Marie Olofsdotter Nilsson. Vi vill själva vara källan till information som sprids om Svenska kyrkan. I tider när rykten snabbt sprids på internet är det viktigt att få del av ursprungsinformation i viktiga frågor. Så kallade ”sanningar” uppstår alltför lätt ur rykten.

Webbsidorna #gåtillkällan kommer att uppdateras fortlöpande utifrån aktuella föreställningar som sprids. Frågeområdena är uppdelade i tre huvudgrupper: Vår kristna tro, Andra religioner samt Kyrka/samhälle. Konkreta frågor som tas upp är bland annat den falska nyheten att Svenska kyrkan har infört begreppet ”hen” i kyrkohandboken och påståendena om att kyrkan inte bryr sig om utsatta svenskar eller håller på att islamiseras.

Det handlar också om hur Svenska kyrkan ska kunna vara en röst i samhällsdebatten, och hur den kristna tron ska formuleras i relation till de frågor som människor ställer till kyrkan.

– Ibland uppstår en debatt som grundar sig på missuppfattningar. Vi vill bedömas utifrån vad som faktiskt har sagts – inte utifrån vad som har påståtts. Ofta förenklas stora och djupa frågor och vi vill bredda diskussionen, föra debatten vidare och fördjupa resonemanget. Nu får vi ofta börja om från början med att tillrättalägga osanningar. Många hör av sig och undrar om ”det verkligen är sant att…”.

Ing-Marie Olofsdotter Nilsson hoppas att många ska hitta till de nya webbsidorna.

– Att gå till källan brukar vara ett bra sätt att ta reda på vad som gäller, säger hon.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/gåtillkällan

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login