Svenska kyrkan startar En värld av grannar

Av på 21 juni, 2018
Svenska kyrkan inleder nu programmet En värld av grannar – interreligiös praktik för fred. Syftet är att utifrån praktiska religionsmöten främja fredlig samexistens och social och andlig hållbarhet i Europa.

Programmet En värld av grannar ska utveckla och fördjupa relationerna mellan religiösa samfund och organisationer som arbetar med integration och för människor på flykt i Sverige och i Europa. Genom detta ska också demokratiska grundvärderingar försvaras och stärkas.

– Religiösa aktörer har länge tagit ett stort ansvar för integration och människor på flykt. Här finns viktiga och allmängiltiga erfarenheter att ta del av. Genom En värld av grannar vill Svenska kyrkan stärka och synliggöra det arbete som görs, säger projektledaren Anna Hjälm.

Samarbete i Europa
Programmet, som ännu är i ett inledningsskede, kommer inom Svenska kyrkan att drivas främst på stifts- och nationell nivå. I Europa sker det i samarbete med religiösa samfund och trosbaserade organisationer med utgångspunkt i det praktiska arbetet för människor i utsatthet.

Detta är egentligen en del av kyrkans uppdrag i alla tider: att värna dem som lever i utsatthet och odla goda relationer mellan människor, oavsett religiös eller etnisk bakgrund. Målet är ett inkluderande samhälle, en värld av grannar.

Samarbetet inom En värld av grannar bygger på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och har en mänsklig värdighet som inte är förhandlingsbar. Det grundar sig också i Jesu ord om att älska Gud och sin nästa. Arbetet för fredlig samexistens är en del av kyrkans sociala och diakonala ansvarstagande. Det utgår från att möten mellan människor kan påverka och förändra ett samhälle på djupet.

– Många religiösa samfund och trosbaserade organisationer arbetar outtröttligt med att samla människor för att bygga tillit och vänskap. På så sätt stärks samhällets sociala väv, och ett starkt civilsamhälle är ett effektivt motgift mot polarisering, säger Anna Hjälm.

Interreligiöst möte
Som en del av programmet planeras bland annat ett ”Ärkebiskopens möte” på temat En värld av grannar i början av år 2021. Avsikten är att samla religiösa ledare och representanter från engagerade religiösa samfund, personer som arbetar direkt på fältet och personer med erfarenhet av att vara på flykt. Var, när och hur är ännu inte bestämt.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in