Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

By on 19 augusti, 2017

Svenska Läkaresällskapet arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, det nystartade projektet ”Kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU” är en del i detta arbete.

– Asylsökande läkare är en stor tillgång för landet och vi vill med kursen ta till vara deras kunskaper samtidigt som vi hoppas inspirera och stimulera dem till fortsatt fördjupning inom respektive specialitet i väntan på besked, säger läkaren Sten Lindahl, som tillsammans med kollegan John Wahren tagit initiativ till projektet. Båda har under många år varit verksamma som professorer vid Karolinska Institutet och aktiva i Svenska Läkaresällskapet.

Kursens intensivundervisning i svenska integreras med föreläsningar i medicin samt teoretiska och praktiska moment och kommer att fungera som en del i introduktionen till svensk hälso- och sjukvård.

– Vi är mycket glada över att idén har kunnat realiseras så snabbt och att kursen kan starta redan den 6 september, säger Per Johansson, Svenska Läkaresällskapets kanslichef.

Kursinformation
Kursen är på ett år och hålls på Södertörns högskola. Föreläsningar och seminarier i medicin sker vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den omfattar intensivundervisning i svenska integrerat med föreläsningar i medicin. Medicinprogrammet inkluderar såväl teoretiska som praktiska moment. Maximalt antal deltagare är 20 personer.

Kursmål
Målet är att deltagarna efter kursen ska kunna genomgå Socialstyrelsens prov inför legitimering att utöva läkaryrket i Sverige. Kursen siktar på att ge intyg om godkänd svenska motsvarande C1-nivån.

Kursanmälan
Intresseanmälan om deltagande skickas till Ellinor Schmidt, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm, ellinor.schmidt@sls.se, senast den 28 augusti.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login