Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning

By on 28 juni, 2018

Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning – i år en halv miljon kronor till tio pristagare.

Tack vare generösa donationer har Svenska Läkaresällskapet möjlighet att belöna god medicinsk forskning, pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar. Omkring en halv miljon kronor delas ut i form av tio priser inom olika specialiteter delas ut i år. 

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att kunna uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Årets pristagare delar på en halv miljon kronor. 


Regnells pris, 130 000 kronor, till en tidigare opublicerad artikel inom kirurgi. Nomineringarna görs anonoymt.

Artikeln som belönas i år är ”Effects of Early Beta-blockade on Morbidity and Mortality Outcomes after Elective Colon Cancer Surgery”, skriven av Rebecka Ahl MA (Cantab), MB BChir (1,2), Peter Matthiessen MD, PhD (2,3), Xin Fang MSc (4), Yang Cao phD (4,5), Göran Wallin MD, PhD (2), Gabriel Sjölin MD (2,3), Olle Ljungqvist MD, PhD (2,6), Shahin Mohseni MD, PhD (2,3). 

1.Department of Surgery, Karolinska University Hospital, Stockholm. 2.School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro. 3.Department of Surgery, Örebro University Hospital, Örebro. 4.Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm. 5.Clinical Epidemiology and Biostatistics, School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro. 6.Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm. 


Inga Sandeborgs pris, 125 000 kronor, för forskning inom Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet

Priset delas mellan professor Miia Kivipelto, Institutionen för Neurobiologi, Sektionen för klinisk geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, och professor Martin Ingelsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbecklaboratoriet, Uppsala.

Mia Kivipelto får priset för sin betydande forskning kring riskfaktorer för utveckling av Alzheimers sjukdom och sina banbrytande studier av hur förändrade levnadsvanor kan påverka risken att utveckla sjukdomen.

Martin Ingelsson får priset för sin internationellt uppmärksammade forskning som mycket framgångsrikt kombinerar kliniska och prekliniska studier för en ökad förståelse av Alzheimers sjukdom.


Tage Sjögrens pris, 75 000 kronor, inom radiologi

Professor Elna-Marie Larsson, Radiologiska avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, tilldelas Tage Sjögrens pris 2018 för att på ett unikt sätt ha kombinerat neuroradiologiska frågeställningar med användande av moderna imaging-metoder. Resultaten har lett till stora diagnostiska förbättringar och behandlingsresultat för patienter inom ett brett spektrum av sjukdomar inom nervsystemet. Forskningen är i den internationella forskningsfronten och har lett till ett stort antal publikationer och disputationer. 


Erna Ebelings pris 35 000 kronor, inom medicinsk teknik och fysik

Priset tilldelas Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid Mälardalens högskola (MDH). för hennes forskning inom bärbara sensorsystem för övervakning av fysiologiska data som puls, EKG, andning, rörelse och temperatur. Maria Lindén har varit drivande i att skapa den tvärvetenskapliga forskningssatsningen Arenan för hälso- och välfärdsteknik.

Maria Lindén föreslås tilldelas priset för hennes starka forskning inom bärbara medicintekniska sensorsystem, hennes engagemang och nyttiggörande av hälsotekniska applikationer, för hennes förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri riktat mot medicintekniska tillämpningar, samt för hennes djupa engagemang i MTF.

Priset kommer att delas ut vid de årliga Medicinteknikdagarna. I år i Umeå den 9-10 oktober 2018. 


Ingvarpriset, 30 000 kronor, för särskilda insatser inom klinisk neuroforskning till minne av professor David Ingvar

Professor Bo Norrving, tilldelas priset för sin framgångsrika karriär som spänner över de senaste decenniernas fantastiska framsteg inom strokevården. Studien Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT) piblicerades 1991 i Lancet med Bo Norrving som korresponderande författare. Det var en epokgörande studie som visade att låg dos aspirin förebygger stroke, en behandling som är standard än idag. Bo var pionjär för införandet av undersökning av kärlträdet vid cerebrovaskulär sjukdom med ultraljud. Han är vidare känd för sina arbeten om småkärlssjukdom, stroke i bakre skallgropen och stroke hos unga. Han har publicerat långt över 200 arbeten.

– David Ingvar var ett viktigt stöd i första starten av min forskarkarriär för snart 40 år sen, säger Bo Norrving. Det känns som att cirkeln sluts genom att jag får detta pris, det är en stor ära.

Bo Norrving är fortsatt aktiv forskare och kliniker och är ordförande för Riks-stroke, världens kanske största heltäckande strokedatabas. Förutom de formella meriterna har Bo en formidabel förmåga att se möjligheter och föra ihop personer med mycket olika bakgrund och på så vis föra fältet framåt.”

Priserna, utom Erna Ebelings pris, delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid tisdagen den 13 november 2018. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login