Svenska Livräddningssällskapet medverkar till att minimera och förhindra risken för smittspridning.

Av på 10 juni, 2020
Foto: BildOla

Med anledning av Coronapandemin och dess inverkan på landets bad, stränder och utomhusbassänger och som en del av civilsamhällets ideella organisationer delar Svenska Livräddningssällskapet (SLS) med sig av sina expertkunskaper. Det handlar om att främja, förebygga och avhjälpa i syfte att öka säkerheten för allmänheten på landets friluftsbad.

När samhället nu står inför denna speciella situation på grund av pandemin är det självklart för Svenska Livräddningssällskapet att bidra med organisationens samlade kunskaper och erfarenheter kring ett tryggare strand- och badliv. Detta gör vi genom våra tre verksamhetsområden; Vattensäkerhet, livräddning och simkunnighet, med förhållningssättet; ”Ställ om, ställ inte in”. I och med detta har vi tagit fram informationsmaterial som fritt kan användas av landets kommuner och regioner samt verksamhetsansvariga på landets friluftsbad. Vi kallar dessa för:

Strandvett

Poolvett

Svenska Livräddningssällskapet följer Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd för att bidra till att minska och förhindra smittspridning. Organisationen följer löpande FHM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och regeringens uppdateringar vad gäller Corona/Covid-19.

Informationsmaterial finns på Svenska Livräddningssällskapets hemsida https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/strand-och-poolvett-under-coronapandemin

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in