Svenska Livräddningssällskapet satsar på stärkt simkunnighet i sommar

By on 1 juli, 2018

Svenska Livräddningssällskapet ser ett ökat behov av att stärka simkunnigheten , öka säkerheten vid våra stränder samt skapa en större kunskap hos allmänheten av att vistas vid vatten.

Då vi sett att den varma försommaren har bidragit till många incidenter och drunkningsolyckor vill vi ge alla rätt kunskaper för att vistas i , vid och på vatten. I maj månad 2018 drunknade 21 personer i Sverige. Det är den högsta siffran i maj på 18 år. Vi ser inte att det är någon speciell åldersgrupp eller kön som drabbats utan detta gäller alla, hela Sveriges befolkning. Drunkningarna har ägt rum i hav, sjöar, andra vattendrag och pooler vilket gör att alla miljöer kring vatten är aktuella. Vi på Svenska Livräddningssällskapet vill ge alla innevånare i Sverige rätt kunskap för att vistas på ett tryggt och behagligt sätt kring vatten.

Vad gör vi för att förebygga incidenter
Svenska Livräddningssällskapet har utbildat alla de Livräddare som arbetar på de 19 stränder som är bevakade i Sverige idag. De gör ett förebyggande arbete som är väldigt viktigt för att undvika drunkningsincidenter.

Genom att i vår utbilda 40 nya simlärare specifikt för Sveriges sommarsimskolor har fler sommarsimskolor haft möjlighet att stärka verksamheten i sommar. Det ger sommarsimskolorna möjlighet att ta emot fler barn men även möjlighet att starta upp sommarsimskolor där verksamheten legat nere på grund av brist på simlärare.

Då vi sett att den varma försommaren har bidragit till många incidenter och drunkningsolyckor uppmanar Svenska Livräddningssällskapet alla att testa sin simkunnighet. Ta simborgarmärket som i år är regnbågsfärgat och simma för allas lika rättigheter och värde. Simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, klarar du det är du simkunnig och bättre förberedd när du skall umgås med vatten i sommar. Tänk på att simma längs med stranden när du simmar.

Vår vision är noll drunkningar och ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Det gäller alla i vårt land. För att det ska bli verklighet måste alla få en möjlighet att lära sig umgås i och kring vatten på ett säkert sätt. Här ligger vår utmaning, att ge alla oavsett bakgrund och ålder den utbildningen.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login