Svenska småföretag går mot bästa året sedan 2011

Av på 18 december, 2016

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot det lönsammaste året sedan 2011. I barometern har LRF Konsult analyserat småföretagens lönsamhet utifrån ett branschperspektiv och resultatet visar att fyra av fem branscher går mot den högsta lönsamheten på flera år.

– Gynnsamma omvärldsfaktorer är en delförklaring till de starka resultaten, men företagens arbete för att sänka kostnader och höja marginaler syns också tydligt. Resultatet visar på ett gott företagande. I vissa branscher är marginalerna pressade, vilket gör att dagens småföretagare måste jobba effektivare och smartare för att hålla uppe lönsamheten, säger Katarina Hedström Klarin, VD LRF Konsult.

Klart förbättrad lönsamhet för transportföretagen
Transport- och logistikbranschen förbättrar sin lönsamhet för tredje året i rad, upp till 19,8 procent – den högsta nivån sedan 2011.

– Småföretagen inom transport och logistik har gynnats av det låga priset på råolja, men vi har också sett att företagen i transportbranschen under de senaste åren investerat för framtiden och trots det lyckats nå en god lönsamhet. De visar att de förstår vikten av att förbereda sig för sämre tider genom att utveckla verksamheten när situationen och ekonomin tillåter det, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.

Positiv utveckling i byggbranschen
Den goda lönsamheten inom byggbranschen fortsätter och lönsamheten för 2016 ser ut att förbättras med närmare 1,7 procentenheter jämfört med helåret 2015. Sänkningen av ROT-avdraget verkar inte ha slagit mot byggföretagens lönsamhet som många befarade, och branschen nyanställer i rask takt.

– Trots att ROT-avdraget har trappats ned ser vi fortfarande en stor efterfrågan på ROT-tjänster bland konsumenterna. Vi ser också hur byggföretag som jobbar effektivt med digital tidrapportering och fakturering kan ge en tydlighet i vad kunden köpt och betalat för. Det ger nöjdare kunder vilket i slutändan även alltid syns i resultatet, säger Katarina Hedström Klarin.

Rekordhög lönsamhet för handeln
Övriga branscher i Lönsamhetsbarometern går också bra. För servicebranschen var helåret 2015 det lönsammaste året sedan 2012, men prognosen för 2016 pekar mot ett ännu starkare år och branschen har ökat till en rekordhög lönsamhet på 14,5 procent. Även handelsföretagens utveckling är positiv. Man går från den lägsta lönsamheten under perioden förra året mot den högsta lönsamheten 2016.

– Sverige befinner sig just nu i en högkonjunktur och det går bra för svenska småföretag. Men mycket tyder på att den inte blir kraftfull och experter menar att den inte heller blir långvarig. Därför är det viktigt att planera för framtiden. Företagens kostnader ökar och det är viktigt att se över sina kostnader i god tid. Småföretag bör planera för olika scenarier, se över samtliga kostnader och ifrågasätta om det finns kostnader som kan minskas eller elimineras, säger Katarina Hedström Klarin.

Låga räntor ger möjligheter för fastighetsföretagen
Fastighetsföretagen är den enda bransch i Lönsamhetsbarometern som inte går mot lönsamhetsrekord 2016. De finansiella kostnaderna är en betydligt större kostnadspost för fastighetsföretagen jämfört med övriga branschen. Den positiva lönsamhetsutvecklingen de senaste åren förklaras av de låga räntorna.

Tre råd för framgångsrikt företagande:

  1. Förbered dig för sämre tider genom att utveckla verksamheten och se över påverkbara kostnader i tid.
  2. Ett modernt arbetssätt och företagande gör företaget attraktivt för medarbetare och kunder.
  3. Många småföretag står inför ett generationsskifte, det är viktigt att planera för en överlämning eller försäljning i god tid för en välförtjänt pension.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in