Svenskar vill ha promilleregler för elcyklar

By on 14 juli, 2018

Många ställer bilen när de druckit alkohol och susar istället hem efter sommarfesten på elcykel. Något som faktiskt är helt tillåtet så länge som elcykeln inte är så kraftfull att den räknas som moped. Men nu vill sex av tio svenskar införa en promillegräns även för elcykel.

Det finns ingen promillegräns för att framföra en cykel, de gäller bara för motordrivna fordon. Sätter du dig däremot på en moped gäller samma regler för om du kör bil: Du får inte köra med över 0,2 promille alkohol i blodet.

Men rattfyllerireglerna gäller inte för vissa typer av elcyklar. Du kan köra med alkohol i kroppen så länge som motorn på din elcykel har en effekt på högst 250 watt och endast förstärker kraften från tramporna och inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

– Det här tycker vi är olyckligt. Alkohol i kombination med elcykling är aldrig en bra idé. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Det svenska folket håller med Dan Falconer. Sex av tio (61 procent) tycker att det borde finnas en promillegräns för elcykel.

Men det är också viktigt att känna till att även om det i sig inte är ett brott att (el-)cykla onykter, kan du göra dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Och du får enligt trafikförordningen inte framföra ett fordon (som cykel räknas till) om du är så påverkad av alkohol att du inte kan köra fordonet på ett betryggande sätt.

– Orsakar man en olycka när man cyklar och är onykter så riskerar man böter, körkortet eller till och med fängelse, säger Dan Falconer.

Flera studier har visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor.

En studie som VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) presenterades tidigare i år visade att av 236 cyklister som omkommit 2007-2015 hade 27 hade alkohol i blodet. 156 hade inte alkohol i blodet och för de resterande 53 cyklisterna var förekomsten okänd.

De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade. När det gäller singelolyckor förekom alkoholpåverkade cyklister främst på natten. I flera av kollisionsolyckorna som skedde i mörker saknade cyklarna belysning.

-I takt med att elcykelanvändandet blivit allt mer populärt, befarar jag att vi kommer att se en ökning av den här typen av olyckor, säger Dan Falconer.

Då räknas elcykeln som moped:
Motoriserad cykel räknas som moped klass II.

Fordonet ska ha trampor, motorn får ha en effekt på högst 1 000 watt och ger kraft upp till 25 km/h.
Samma bestämmelser som för moped klass II: föraren ska vara minst 15 år, ha förarbevis samt bära hjälm (minst cykelhjälm).

Snabb elcykel räknas som moped klass I.
Fordonets maxhastighet är 45 km/h, motoreffekten får vara upp till 4 000 watt och du behöver inte trampa för att få elassistans.
Samma regler gäller som för moped klass I: du måste vara minst 15 år och ha AM-körkort, elcykeln ska ha registreringsskylt och du måste ha mopedhjälm.
Fordonet får inte köras på cykelbana.

Ifs undersökning:
Anser du att det ska vara promillegräns att cykla på elcykel?
Ja: 61%
Nej: 21 %
Vet inte: 19 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 har sammanlagt 3 508 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login