Svenskarna distansarbetar mer – men stora skillnader mellan landsbygd och storstad

By on 28 november, 2019

Tre av fyra svenskar har i dag möjligheten att jobba på distans och var tredje uppger att man arbetar mer på distans idag jämfört med för två år sedan. Men det är stora skillnader mellan könen och var i landet man bor. Det visar en ny Sifo-undersökning framtagen på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix.

Nya siffror från en Sifo-undersökning, beställd av Citrix, visar på att svenskarna arbetar mer och mer på distans. Var tredje (32 %) uppger nämligen att de arbetar mer på distans än för två år sedan. Tre av fyra svenskar (74 %) svarar att de har möjligheten att arbeta på distans varav hela 35 procent säger att de kan bestämma själva när de ska arbeta på distans.

– Svenska företag verkar generellt ge goda förutsättningar till distansarbete. Åtta av tio av de som distansarbetar säger att de har tillgång till samma filer, program och verktyg som på sin arbetsplats oavsett var de arbetar ifrån. Det tyder på att tekniken inte utgör något hinder för att kunna jobba på distans, vilket är positivt, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Undersökningen visar också att distansarbete är vanligare i större städer än i mindre – 80 procent av de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö säger sig ha möjlighet att arbeta på distans mot 69 procent i de övriga delarna av landet.

– Förutsättningarna att man ska kunna arbeta på distans har förändrats på senare år med bredbandsutbyggnad och bättre trådlösa uppkopplingar. Det handlar även om ett ökat utbud av olika typer av molntjänster, som ofta är säkrare och mer lättillgängliga. För att företagen, framförallt i mindre samhällen, ska kunna behålla och locka nya medarbetare behöver de sätta en strategi för detta, annars finns risken att halka efter företag som redan är digitalt långt framme, fortsätter Mats Ericson.

Siffrorna skiljer sig även en del åt mellan könen. 38 procent av männen säger sig kunna bestämma när de ska arbeta på distans mot bara 31 procent av kvinnorna. Kvinnorna anser dock i högre utsträckning att de är mer produktiva när de arbetar på distans – 32 procent mot 26 procent för männen. Männen anser sig i högre utsträckning vara mindre produktiva (29 %) mot bara 19 procent för kvinnorna.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Spotlightpr
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 12-16 september 2019. Totalt intervjuades 1973 personer i åldern 18-65 år, varav 1021 personer var sysselsatta inom kontorsarbete. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login