Svenskarna gör aktiva val för att lindra sin kroppsvärk

Av på 26 maj, 2020

I juni 2020 försvinner receptfria värktabletter innehållandes diklofenak från apotekshyllorna och svenskarna får nu använda sig av andra alternativ. En Novus-undersökning på uppdrag av Ipaflex visar att det är vanligt förekommande att ha värk i kroppen, då över 60% av svenskarna lider av kroppssmärta varje månad.

Nästan hälften av svenskarna instämmer också i att obehandlad smärta påverkar omgivningen negativt. Men det finns aktiva val som svenskarna tar till för att lindra sin kroppsvärk, vilket innefattar att behandla med receptfria värktabletter, att träna, promenera eller röra på sig, att vila, att ta hjälp av fysioterapeutisk behandling samt att stretcha/yoga.

Kroppssmärta är ett samlingsnamn för värk från exempelvis muskler, leder, rygg, axlar och nacke. Smärta kan vara ett symtom på en underliggande sjukdom eller skada och det kan finns många orsaker till upplevd kroppssmärta, till exempel dålig hållning, stillasittande eller monoton arbetsställning, åldersförändringar, diskbråck, inflammationer, muskelspänningar och infektioner.

Enligt ett beslut från Läkemedelsverket ska tabletter och kapslar med substansen diklofenak receptbeläggas från den 1 juni 2020. Vid egenvård rekommenderar Läkemedelsverket andra smärtstillande läkemedel, bland annat produkter som innehåller naproxen. För individuella råd om hur man skall behandla olika sorters smärta skall man vända sig till sin läkare eller apotek.

Var femte svensk uppger att de har kroppsvärk dagligen

Novus-undersökningen på uppdrag av Ipaflex visar att 40% av svenskarna lider av kroppsvärk minst varje vecka. 22% uppger att de dagligen har värk i rygg, axlar, nacke, muskler eller leder. Det finns även en skillnad mellan könen, då kvinnorna i högre grad uppger att de har kroppsvärk minst varje vecka, nästan varannan kvinna, 47% jämfört med 32% av männen.

– Det kan finnas olika orsaker till att svenskarna lider av kroppssmärta. Ryggont är till exempel vanligt i alla åldrar, även hos individer som inte har tunga eller ryggbelastande arbeten. Ibland beror det på livsstil, exempelvis mycket stillasittande eller icke-ergonomiska arbetsförhållanden som tunga lyft, säger Thanassis Nordlöf Borboudakis, legitimerad fysioterapeut på Capio i Stockholm.

Obehandlad smärta kan påverka omgivningen negativt

Enligt undersökningen framkommer att nästan hälften av svenskarna (47%) upplever att gå omkring med obehandlad smärta gör att de kan påverka sin omgivning negativt. Det är skillnad mellan kvinnor och män gällande denna uppfattning om hur obehandlad smärta kan påverka omgivningen. Av männen uppger 42% att de påverkar omgivningen negativt och för kvinnorna är samma siffra 53%.

– Det är viktigt att reda ut orsaken till kroppssmärtan, vi fysioterapeuter utgår ofta ifrån obalanser i rörelseapparaten samt undersöker, utesluter och behandlar skador i denna, säger Thanassis Nordlöf Borboudakis.

Detta gör svenskarna åt sin kroppsvärk enligt undersökningenEn majoritet av svenskarna i Novus-undersökningen på uppdrag av Ipaflex (72%) brukar behandla sin kroppssmärta med receptfria värktabletter. De gånger svenskarna väljer att inte behandla sin kroppssmärta med receptfria värktabletter är det vanligaste att träna, promenera eller rör på sig på något sätt för att lindra kroppssmärtan. Andra åtgärder är att vila, ta hjälp av fysioterapeutisk behandling samt stretching/yoga.Kvinnor uppger att de gör saker mot sin kroppssmärta i större utsträckning än vad män gör

……..

Hur ofta lider du av kroppssmärta? (värk från muskler, leder, rygg, nacke, axlar – ej huvudvärk, migrän eller tandvärk

  Totalt Män Kvinnor
Varje dag 22% 16% 27%
Varje vecka 18% 16% 20%
Någon gång varannan vecka 8% 8% 7%
Någon gång i månaden 16% 16% 15%
Någon gång i halvåret 9% 9% 9%
Någon gång om året 7% 8% 6%
Mer sällan 13% 16% 9%
Aldrig 8% 10% 6%
Vet ej 0% 0% 0%

Brukar du behandla din kroppssmärta med receptfria värktabletter?

  Totalt Män Kvinnor
Ja, alltid 8% 6 % 10 %
Ja, ofta 12% 9,5 % 14 %
Ja, ibland 28% 23 % 33 %
Ja, men sällan 24% 25,5 % 22 %
Nej 28% 36 % 20 %
Vet ej 1% 0 % 1 %

Om du väljer att inte behandla din kroppssmärta med receptfria värktabletter, vad gör du istället? (Flera svar möjliga)

  Totalt Män Kvinnor
Tränar, promenerar/rör på mig 50% 45% 54%
Vilar 35% 36% 35%
Fysioterapeutisk behandling (naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, osteopat) 18% 14% 23%
Stretching/yoga 18% 14% 22%
Behandlar med värme 16% 9% 23%
Tar receptbelagda värktabletter 11% 8% 14%
Avslappningsövningar, mindfulness 8% 5% 12%
Annat 5% 4% 5%
Ingenting 15% 17% 13%
Vet ej 1% 1% 0%

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Johnson Johnson Consumer Nordic
Om undersökningen:Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ipaflex under 17–23 maj 2018. Totalt 1020 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–79 år.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in