Svenskarna mer positivt inställda till lantbrukare

By on 5 oktober, 2018

Kantar Sifo har på uppdrag från Land Lantbruk i början av september ställt ett antal frågor till allmänheten om synen på svenskt lantbruk och svenska matvaror, en fråga handlar om mediebilden: ”Upplever du att svenskt lantbruk framställs positivt eller negativt i media?”

Totalt svarar omkring hälften, 47 procent, övervägande positivt medan 25 procent svarar övervägande negativt.

På frågan om man är mer positivt eller negativt inställd till svenskt lantbruk efter sommaren svarar 27 procent att de är mer än positivt inställda nu.

Undersökningen bekräftar det vi har känt hela sommaren att vi har ett väldigt stort stöd hos allmänheten, säger LRF:s riksförbundsordförande, Palle Borgström, till Land Lantbruk. Normalt sett tar förändringar av värderingar lång tid, men här ser vi en ganska markant förändring i det att en tredjedel säger att de är mer positivt inställda till lantbruket efter sommaren.

Land Lantbruks undersökning visar att en av tre svenskar är mer positiva till svenskt lantbruk efter sommaren.

Alla vet att det varit en tuff sommar
Jenny Nilsson är äppelodlare och kassör i föreningen Bondens egen marknad i Malmö. Där har det hållits höstmarknad varje lördag sedan slutet av augusti.

Vi har haft lite bättre försäljning jämfört med förra hösten, om det beror på ökat stöd för bönderna kan jag inte svara på. Men flera av oss har höjt priserna något utan att kunderna har reagerat och där kan nog skälet vara att det vet att det har varit en tuff sommar, säger hon.

Palle Borgström framhåller att det svenska lantbruket redan från början har ett stort förtroende i samhället. Med sommarens omfattande medieuppmärksamhet förstod många människor lantbrukarnas utsatta läge och det har skapat sympati, bedömer han.

Palle Borgström känner inga farhågor för att stödet för svenska bönder ska minska när minnet av sommaren bleknar och väderförhållandena normaliseras.

Den här undersökningen gjordes efter att det började regna, svaren visar att frågan inte har försvunnit ur människors medvetanden och medias fokus även om den akuta torkan är förbi.

Skillnader i landet
Generellt skiljer det inte mycket mellan män och kvinnor i svaren. Geografiskt är bilden dock inte riktigt lika samstämmig. I Malmöområdet anser 63 procent att svenskt lantbruk framställs övervägande positivt i media. I norra Sverige och östra Mellansverige är andelen som svarar samma sak 43 procent.

I frågan om inställningen till lantbruket efter sommaren är förhållandet delvis omvänt. I norra Sverige svarar 32 procent att de är mer positivt inställda. I Malmöområdet är den andelen 22 procent.

Regionalt
Örebronyheter

Undersökningen genomfördes i form av webbintervjuer med 1 032 personer under perioden 2-5 september.

You must be logged in to post a comment Login